Politik Creeper Politik bloggar

Sökresultat

Webbsida EU-länkar   GäLLANDE GRUNDFöRDRAGEN OFFICIELLA INSTITUTIONER ÖVRIGA ORGAN LAGSTIFTNINGEN DOMAR EU I SVERIGE NÅGRA LOBBYISTER PROPAGANDA ......................................................................................   Allmän EU-portal   Euorpa direkt - kommissionens infolinje   EU:s egen k[...]
Webbsida Så funkar EU-Sverige i dag   Se bild över hur det gick till förr   Se bild över hur besluten går tilll i dag   Innan EU-inträdet styrdes Sveriges politik formellt enbart i samverkan mellan riksdag och regering. Folket valde riksdagen, riksdagen utsåg en statsminister som riksdagsmajoriteten kund[...]
Webbsida Vad finns på EU:s bord?   EU:s ämnesområden - här en sammanfattad lista från EU.   Vill du se vad som står på de ställen som refereras till nedan, alltså artikel och fördrag, så finns ett antal länkar nedan, för övriga referenser,  gå till  EU-Sve[...]
Webbsida     Denna sida tillhör den kristdemokratiska EU-kritiska organisationen KALE.   Se även KALEs officiella hemsida www.kale.se Pressmeddelande inför irländska omröstningen.     Ge Lennart Sacédeus hans rättmätiga plats på EU-vallistan!   Riksdagsledamoten Lennart Sacr&eac[...]
Webbsida Lissabonfördragets rättighetsstadga hotar våra rättigheter?   Den 20 november 2008 röstade riksdagen ja till Lissabonavtalet, trots att detta formellt röstats ned av Irlands folk i en folkomröstning.  Tanken är att Irland ska lockas/pressas att rösta en gång till och rösta &rdquo[...]
Webbsida Några nya maktöverföranden till EU med Lissabonfördraget   Regeringen själv presenterar i sin genomgång av fördraget de 60-tal områden där EU:s makt ökar med Lissabonfördraget.   Här är en liten del av dessa maktöverföranden. Alla nedanstående område[...]
Webbsida   Aktuella EU-frågor EU och Storebror Lissabonfördraget Vaxholm, Laval och svenska modellen på arbetsmarknaden Demonstrationsfriheten, avlyssnings-skydd, åsiktregistreringsskydd i fara med nya EU-fördraget? Hyresreglerna och Allmännyttan   Arkiverade frågor     Nya steg mot [...]
Blogg Det pågår ett obehagligt politiskt spel för att den politiska eliten till varje pris ska få igenom Lissabonfördraget utan att svenska folket får säga sitt. Att det är så avslöjades då en av de främsta inom moderatadeln Charlotte Cederschiöld skickade hemligt sms till fel person. Hon bekräftar våra värsta farhågor, att trätan[...]
Blogg Jag undrar vilka 9 som var närmast att ansluta sej till dem, som ville att riksdagen åtminstone skulle vänta. Det kommer vi aldrig att få veta. 38 personer från v och mp stod fast och fick sällskap av Sven Bergström (c) i att rösta mot förslaget och för att uppskjuta behandlingen. Heder och grattis. 13 personer från s och alliansen avst[...]

Coding by Campbell & Lilja Web Design