Politik Creeper Politik bloggar

Sökresultat

Webbsida Varför riksdagsval är EU-val - Riksdagens roll i EU Sammanfattning: De löpande avgörandena om Sveriges politik har riksdagen i stor utsträckning överlämnat till EU. Det innebär att riksdagen i stor utsträckning ägnar sej åt att genomföra detaljerna i det som EU beslutat. Då ä[...]
Webbsida Nätverket för EU-kritik i Stockholms län Nätverket är i nuläget vilande, och har ingen aktivitet utöver att inbland denna hemsida uppdateras.   Aktuell verksamhet för EU-kritisk bevakning  finns till exempel hos    Forum för EUdebatt    och Folkrörelsen Nej [...]
Webbsida Sverige i EU-parlamentet C.a 70 % av alla nya lagar i Sverige kommer från EU-systemet. I en stor del av dessa är parlamentet inblandat, de kan stoppa och ändra många förslag som ett led i beslutsgången.   Här finns lite speciallänkar, med redovisning sedan EU-parlamentsvalet 7 juni 2009, med uppdateri[...]
Webbsida     Denna sida tillhör den kristdemokratiska EU-kritiska organisationen KALE.   Se även KALEs officiella hemsida www.kale.se Pressmeddelande inför irländska omröstningen.     Ge Lennart Sacédeus hans rättmätiga plats på EU-vallistan!   Riksdagsledamoten Lennart Sacr&eac[...]
Evenemang Miljöpartiets kandidater och gäster träffar människor som vill ha mer information inför EU-valet. Invigning med tal av bl. a. språkrören.  Mingel.  Kampanjen fortsätter till 6 juni   Mp kampanjar också på Centralstationen i Göteborg under samma tid[...]
Nyhetsnotis Inget val för väljare i Belgien[...]
Blogg Alltfler ungdomar i Europa börjar reta sig över EU-byråkratin. I Spanien och andra länder rasar fattiga studenter över Bolognaprocessen som gör livet surt för dem, i Sverige börjar ungdomar som ofta använder datorn att förstå att EU ligger bakom mycket av det som de ogillar: fildelningslagen Ipred, datalagringsdirektivet och annan överv[...]
Blogg Med anledning av LSU:s kampanj Rösta 7e juni. Kalleankaparlamentet är ett minne blott. Eller: Diskussionsklubben är upplöst. Så skulle man lite respektlöst och kaxigt kunna beskriva de senaste årens utveckling i EU-parlamentet. Maktöverföring med sjumilakliv mot Europas Förenta Stater är ett faktum. Oavsett vad man tycker om det, så [...]
Blogg Nu slår Marit Paulsens okunnighet om jordbruk ut i full blom när hon påstår att ekologiskt jordbruk innebär svält i världen. Medan det är tvärtom så att kemijordbruket bränner ut jorden, minskar skördarna och förstör grundvattnet. Samtidigt sitter hon i tv och skryter om att hon är sveriges moraltant. Ingen svensk politiker ha[...]
Blogg När vallokalerna öppnade för EU-valet höll SVT en inrikespolitisk debatt med riksdagspartiernas partiledare.  En händelse som ser ut som en tanke, och förmodligen också är det. Tanken verkar vara att undvika att ge Sveriges folk en chans att fatta vad EU är.  Jag undrar ibland om man besitter insikten att verkligheten talar för EU-kriti[...]
Blogg Mest glädjande i gårdagens valresultat är framgångarna för de EU-kritiska partierna på Irland och i Storbritannien. Det innebär troligen att Lissabonfördraget kan stoppas genom folkomröstning i de två länderna. Valresultatet i Sverige gav piratpartiet en plats i EU-parlamentet vilket visar att svenska folket inte vill ha avlyssning[...]
Blogg Vi lämnar här plats åt en valanalys av Gösta Torstensson, chefredaktör för Kritiska EU-fakta, eftersom den påtagligt avviker från hur de stora medierna resonerat, och också behandlar hela EU. Mångfald i debatten är att föredra. Överge inte kravet om att Sverige ska lämna EU För Vänsterpartiet blev EU-valet ett stort baksla[...]
Blogg Håkan Juholt, Kalmar läns socialdemokratiska riksdagsledamot och tidigare ordförande i försvarsberedningen, irriteras av att först Junilistan, sedan Piratpartiet lyckats ta sig in i EU-församlingen.  Det är ett bevis på hur lättvindigt svenska folket tar på valet, klagar han till Östran.  Han menar att det rör sig om partier som aldri[...]
Blogg I SVT:s utfrågning av Marit Paulsen i Toppkandidaterna snubblade hon rejält på frågan varför hon i EU-parlamentet röstat emot ursprungsmärkning av kött och andra livsmedel. En fråga som hon gick till val på förra valet. Nu drog hon till med att hon röstat nej för att det inte fanns något bra kontrollorgan. Hon har lovat att övri[...]
Blogg Christian Engström i EU-parlamentet uppmärksammar oss på att han ska få sällskap, men att det verkar lite ogenomtänkt hur det ska gå till.  En politiskt insatt vän till mej hade ingen aning om problematiken, så det verkar som om även de svenska medierna legat lågt här.  Det är nämligen så att antalet parlamentariker ökat med Lissa[...]
Blogg I det föregående blogginlägget beskriver Jan-Erik Gustavsson  den tilltänkta grundlagsändringen  som behöver ett beslut till för att bli gällande, ett beslut som enligt lagen ska tas efter valet.   Om denna är det fortfarande dödstyst i medierna, trots att det faktiskt borde vara den allra viktigaste valfrågan.  Varför då?   Gru[...]
Blogg Långsamt håller svenska så kallade mainstreammedier på att förstå att de flesta nya lagarna i riksdagen med råge kommer från EU-systemet. Det händer numera glädjande nog att man lyfter fram en kommissionär och frågar kring de förslag som de har ensamrätt på att lägga, till exempel.   Och EU-parlamentet syns ibland, till och med me[...]
Blogg P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { } I SVT:s utfrågning av Marit Pulsen i Toppkandidaterna snubblade hon rejält på frågan varför hon i EU-parlamentet röstat emot ursprungsmärkning av kött och andra livsmedel. En fråga som hon gick till val på förra valet. Hon har lovat att övriga EU minsann skulle följa efter Sveriges djurskyddsb[...]
Blogg Ja, vad ska man säga?  Har mediemaktens innehavarre lyckats med att förmedla hur EU-systemet fungerar, så att vi vet vad en röst till EU-parlamentet betyder?   Har man på ett sakligt och opartiskt sätt låtit alla representerade partier redovisa vad de gjort (eller  gjort egna jämförande studier)?   Har man gett  representerade och ([...]
Blogg Långsamt, långsamt börjar våra förment professionella stora medier upptäcka EU.  Inför EU-valet sysslade man lika mycket med de nationella frågorna inför det riksdagsval som nu står för dörren.  Detta medförde att folk i allmänhet inte fick chansen att urskilja vad EU-valet handlade om. Nu infaller detta riksdagsval, och medierna[...]

Coding by Campbell & Lilja Web Design