Politik Creeper Politik bloggar

 

Kontakta EU-parlamentarikerna

Använd gärna EU:s register,   nedanstående lista är gammal!      skriv mailadressen som    förnamn.efternamn@europarl.europa.eu

 


I dag är det svårt att hitta en samlad mailista till alla EU-parlamentariker. Här är de svenska parlamentarikerna på en kommaseparerad lista

Klipp ur och klistra in, förslagsvis i BCC:-fältet ("hemlig kopia"), på så sätt slipper mottagarna se den långa listan.  I TO:-fältet ("till") kan man skriva vad som helst, t.ex. representative@europarl.europa.eu .

 

Här är de svenska parlamentarikerna

lars.adaktusson@europarl.europa.eu,

max.andersson@europarl.europa.eu,

malin.bjork@europarl.europa.eu,
annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu,

linnea.engstrom@europarl.europa.eu,

peter.eriksson@europarl.europa.eu,

fredrick.federley@europarl.europa.eu,

christofer.fjellner@europarl.europa.eu,

jytte.guteland@europarl.europa.eu,

anna.hedh@europarl.europa.eu,

gunnar.hokmark@europarl.europa.eu,

olle.ludvigsson@europarl.europa.eu,

peter.lundgren@europarl.europa.eu,

jens.nilsson@europarl.europa.eu,

soraya.post@europarl.europa.eu,

jasenko.selimovic@europarl.europa.eu

marita.ulvskog@europarl.europa.eu,

bodil.valero@europarl.europa.eu,

cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu,
kristina.winberg@europarl.europa.eu

 

 

Här kan du se alla parlamentarikernas emailadresser  ,  välj ut och skicka, eller försök att skicka alla,  kanske någa i taget,  lägg dem då i BCC-fältet i adressen, så man inte störs av varandras listade adresser.

 

OK, här är dom:

 

Email to eu-parliamentarians

Adam.GIEREK@europarl.europa.eu,
Adam.KOSA@europarl.europa.eu,
Adam.SZEJNFELD@europarl.europa.eu,
Adina-Ioana.VALEAN@europarl.europa.eu,
Afzal.KHAN@europarl.europa.eu,
Agnes.JONGERIUS@europarl.europa.eu,
Agnieszka.KOZLOWSKA-RAJEWICZ@europarl.europa.eu,
Agustin.DIAZDEMERA@europarl.europa.eu,
Alain.CADEC@europarl.europa.eu,
Alain.LAMASSOURE@europarl.europa.eu,
Albert.DESS@europarl.europa.eu,
Alberto.CIRIO@europarl.europa.eu,
Aldo.PATRICIELLO@europarl.europa.eu,
Alessandra.MUSSOLINI@europarl.europa.eu,
Alessia.MOSCA@europarl.europa.eu,
Alex.MAYER@europarl.europa.eu,
AlexanderGraf.LAMBSDORFF@europarl.europa.eu,
Alfred.SANT@europarl.europa.eu,
Algirdas.SAUDARGAS@europarl.europa.eu,
Alojz.PETERLE@europarl.europa.eu,
Alyn.SMITH@europarl.europa.eu,
Amjad.BASHIR@europarl.europa.eu,
Ana.GOMES@europarl.europa.eu,
Anders.VISTISEN@europarl.europa.eu,
Andi.CRISTEA@europarl.europa.eu,
Andor.DELI@europarl.europa.eu,
Andras.GYURK@europarl.europa.eu,
Andrea.BOCSKOR@europarl.europa.eu,
Andrea.COZZOLINO@europarl.europa.eu,
Andreas.SCHWAB@europarl.europa.eu,
Andrejs.MAMIKINS@europarl.europa.eu,
Andrew.LEWER@europarl.europa.eu,
Andrey.KOVATCHEV@europarl.europa.eu,
Andrey.NOVAKOV@europarl.europa.eu,
Andrzej.GRZYB@europarl.europa.eu,
Angel.DZHAMBAZKI@europarl.europa.eu,
Angela.VALLINA@europarl.europa.eu,
Angelika.MLINAR@europarl.europa.eu,
Angelika.NIEBLER@europarl.europa.eu,
Angelique.DELAHAYE@europarl.europa.eu,
Angelo.CIOCCA@europarl.europa.eu,
Anja.HAZEKAMP@europarl.europa.eu,
Anna.HEDH@europarl.europa.eu,
Anna.ZABORSKA@europarl.europa.eu,
AnnaElzbieta.FOTYGA@europarl.europa.eu,
AnnaMaria.CORAZZABILDT@europarl.europa.eu,
Anne-Marie.MINEUR@europarl.europa.eu,
Anne.SANDER@europarl.europa.eu,
Anneleen.VANBOSSUYT@europarl.europa.eu,
Anneli.JAATTEENMAKI@europarl.europa.eu,
Anneliese.DODDS@europarl.europa.eu,
Annie.SCHREIJER-PIERIK@europarl.europa.eu,
Antanas.GUOGA@europarl.europa.eu,
Anthea.McINTYRE@europarl.europa.eu,
Antonio.LOPEZISTURIZ@europarl.europa.eu,
Antonio.MARINHOEPINTO@europarl.europa.eu,
Antonio.TAJANI@europarl.europa.eu,
Arnaud.DANJEAN@europarl.europa.eu,
Arne.GERICKE@europarl.europa.eu,
Arne.LIETZ@europarl.europa.eu,
Artis.PABRIKS@europarl.europa.eu,
Ashley.FOX@europarl.europa.eu,
Auke.ZIJLSTRA@europarl.europa.eu,
Axel.VOSS@europarl.europa.eu,
Aymeric.CHAUPRADE@europarl.europa.eu,
Barbara.KAPPEL@europarl.europa.eu,
Barbara.KUDRYCKA@europarl.europa.eu,
Barbara.LOCHBIHLER@europarl.europa.eu,
Barbara.MATERA@europarl.europa.eu,
Barbara.SPINELLI@europarl.europa.eu,
Bart.STAES@europarl.europa.eu,
Bas.BELDER@europarl.europa.eu,
Bas.EICKHOUT@europarl.europa.eu,
Beata.GOSIEWSKA@europarl.europa.eu,
Beatrix.vonSTORCH@europarl.europa.eu,
Beatriz.BECERRA@europarl.europa.eu,
Bela.KOVACS@europarl.europa.eu,
Bendt.BENDTSEN@europarl.europa.eu,
Benedek.JAVOR@europarl.europa.eu,
Bernard.MONOT@europarl.europa.eu,
Bernd.KOLMEL@europarl.europa.eu,
Bernd.LANGE@europarl.europa.eu,
Bernd.LUCKE@europarl.europa.eu,
Biljana.BORZAN@europarl.europa.eu,
Bill.ETHERIDGE@europarl.europa.eu,
Birgit.COLLIN-LANGEN@europarl.europa.eu,
Birgit.SIPPEL@europarl.europa.eu,
Bodil.VALERO@europarl.europa.eu,
Bogdan.WENTA@europarl.europa.eu,
Bogdan.ZDROJEWSKI@europarl.europa.eu,
Boguslaw.LIBERADZKI@europarl.europa.eu,
Boleslaw.PIECHA@europarl.europa.eu,
Boris.ZALA@europarl.europa.eu,
Brando.BENIFEI@europarl.europa.eu,
Branislav.SKRIPEK@europarl.europa.eu,
Brian.CROWLEY@europarl.europa.eu,
Brian.HAYES@europarl.europa.eu,
Brice.HORTEFEUX@europarl.europa.eu,
Bronis.ROPE@europarl.europa.eu,
Bruno.GOLLNISCH@europarl.europa.eu,
Burkhard.BALZ@europarl.europa.eu,
Carlos.COELHO@europarl.europa.eu,
Carlos.ITURGAIZ@europarl.europa.eu,
Carlos.ZORRINHO@europarl.europa.eu,
Carolina.PUNSET@europarl.europa.eu,
Catalin-Sorin.IVAN@europarl.europa.eu,
Caterina.CHINNICI@europarl.europa.eu,
Catherine.BEARDER@europarl.europa.eu,
Catherine.STIHLER@europarl.europa.eu,
Cecilia.WIKSTROM@europarl.europa.eu,
Charles.GOERENS@europarl.europa.eu,
Charles.TANNOCK@europarl.europa.eu,
Christel.SCHALDEMOSE@europarl.europa.eu,
Christian.EHLER@europarl.europa.eu,
Christine.REVAULTDALLONNESBONNEFOY@europarl.europa.eu,
Christofer.FJELLNER@europarl.europa.eu,
ClaraEugenia.AGUILERAGARCIA@europarl.europa.eu,
Clare.MOODY@europarl.europa.eu,
Claude.MORAES@europarl.europa.eu,
Claude.ROLIN@europarl.europa.eu,
Claude.TURMES@europarl.europa.eu,
Claudia.MONTEIRODEAGUIAR@europarl.europa.eu,
Claudia.SCHMIDT@europarl.europa.eu,
Claudia.TAPARDEL@europarl.europa.eu,
ClaudiuCiprian.TANASESCU@europarl.europa.eu,
Constance.LEGRIP@europarl.europa.eu,
Constanze.KREHL@europarl.europa.eu,
Cora.vanNIEUWENHUIZEN@europarl.europa.eu,
Cornelia.ERNST@europarl.europa.eu,
Costas.MAVRIDES@europarl.europa.eu,
Cristian-Silviu.BUSOI@europarl.europa.eu,
CristianDan.PREDA@europarl.europa.eu,
Csaba.MOLNAR@europarl.europa.eu,
Csaba.SOGOR@europarl.europa.eu,
Curzio.MALTESE@europarl.europa.eu,
Czeslaw.HOC@europarl.europa.eu,
Czeslaw.SIEKIERSKI@europarl.europa.eu,
DacianaOctavia.SARBU@europarl.europa.eu,
Damian.DRAGHICI@europarl.europa.eu,
Damiano.ZOFFOLI@europarl.europa.eu,
Dan.NICA@europarl.europa.eu,
Daniel.BUDA@europarl.europa.eu,
Daniel.CASPARY@europarl.europa.eu,
Daniel.DALTON@europarl.europa.eu,
Daniel.HANNAN@europarl.europa.eu,
Daniela.AIUTO@europarl.europa.eu,
Daniele.VIOTTI@europarl.europa.eu,
Danuta.HUBNER@europarl.europa.eu,
Danuta.JAZLOWIECKA@europarl.europa.eu,
Dario.TAMBURRANO@europarl.europa.eu,
Dariusz.ROSATI@europarl.europa.eu,
David-Maria.SASSOLI@europarl.europa.eu,
David.BORRELLI@europarl.europa.eu,
David.CAMPBELLBANNERMAN@europarl.europa.eu,
David.CASA@europarl.europa.eu,
David.COBURN@europarl.europa.eu,
David.MARTIN@europarl.europa.eu,
David.McALLISTER@europarl.europa.eu,
Davor.SKRLEC@europarl.europa.eu,
Deirdre.CLUNE@europarl.europa.eu,
Demetris.PAPADAKIS@europarl.europa.eu,
Dennis.deJONG@europarl.europa.eu,
Derek.VAUGHAN@europarl.europa.eu,
Diane.DODDS@europarl.europa.eu,
Diane.JAMES@europarl.europa.eu,
Dieter-Lebrecht.KOCH@europarl.europa.eu,
Dietmar.KOSTER@europarl.europa.eu,
Dimitrios.PAPADIMOULIS@europarl.europa.eu,
Dita.CHARANZOVA@europarl.europa.eu,
Dominique.BILDE@europarl.europa.eu,
Dominique.MARTIN@europarl.europa.eu,
Dominique.RIQUET@europarl.europa.eu,
Dubravka.SUICA@europarl.europa.eu,
Edouard.FERRAND@europarl.europa.eu,
Edouard.MARTIN@europarl.europa.eu,
Eduard.KUKAN@europarl.europa.eu,
Edward.CZESAK@europarl.europa.eu,
Eider.GARDIAZABALRUBIAL@europarl.europa.eu,
Eleftherios.SYNADINOS@europarl.europa.eu,
Elena.GENTILE@europarl.europa.eu,
Elena.VALENCIANO@europarl.europa.eu,
Eleni.THEOCHAROUS@europarl.europa.eu,
Eleonora.EVI@europarl.europa.eu,
Eleonora.FORENZA@europarl.europa.eu,
Elisabeth.KOSTINGER@europarl.europa.eu,
Elisabeth.MORIN-CHARTIER@europarl.europa.eu,
Elisabetta.GARDINI@europarl.europa.eu,
Elissavet.VOZEMBERG-VRIONIDI@europarl.europa.eu,
Elly.SCHLEIN@europarl.europa.eu,
Elmar.BROK@europarl.europa.eu,
Elzbieta.LUKACIJEWSKA@europarl.europa.eu,
Emil.RADEV@europarl.europa.eu,
Emilian.PAVEL@europarl.europa.eu,
Emma.McCLARKIN@europarl.europa.eu,
Emmanuel.MAUREL@europarl.europa.eu,
Enrico.GASBARRA@europarl.europa.eu,
Enrique.CALVETCHAMBON@europarl.europa.eu,
Enrique.GUERREROSALOM@europarl.europa.eu,
Eric.ANDRIEU@europarl.europa.eu,
Ernest.URTASUN@europarl.europa.eu,
Esteban.GONZALEZPONS@europarl.europa.eu,
Estefania.TORRESMARTINEZ@europarl.europa.eu,
Esther.deLANGE@europarl.europa.eu,
Esther.HERRANZ.GARCIA@europarl.europa.eu,
Eugen.FREUND@europarl.europa.eu,
Eva.JOLY@europarl.europa.eu,
Eva.KAILI@europarl.europa.eu,
Eva.MAYDELL@europarl.europa.eu,
Evelyn.REGNER@europarl.europa.eu,
Evelyne.GEBHARDT@europarl.europa.eu,
Evzen.TOSENOVSKA@europarl.europa.eu,
Fabio.DEMASI@europarl.europa.eu,
FabioMassimo.CASTALDO@europarl.europa.eu,
Fernando.RUAS@europarl.europa.eu,
Filiz.HYUSMENOVA@europarl.europa.eu,
Flavio.ZANONATO@europarl.europa.eu,
Florent.MARCELLESI@europarl.europa.eu,
Florian.PHILIPPOT@europarl.europa.eu,
Franc.BOGOVIC@europarl.europa.eu,
Francesc.GAMBUS@europarl.europa.eu,
Francisco.ASSIS@europarl.europa.eu,
Francisco.MILLANMON@europarl.europa.eu,
Franck.PROUST@europarl.europa.eu,
Francoise.GROSSETETE@europarl.europa.eu,
Frank.ENGEL@europarl.europa.eu,
Franz.OBERMAYR@europarl.europa.eu,
Frederique.RIES@europarl.europa.eu,
Fredrick.FEDERLEY@europarl.europa.eu,
Fulvio.MARTUSCIELLO@europarl.europa.eu,
Gabriel.MATO@europarl.europa.eu,
Gabriele.PREUSS@europarl.europa.eu,
Gabriele.ZIMMER@europarl.europa.eu,
Geoffrey.VANORDEN@europarl.europa.eu,
Georg.MAYER@europarl.europa.eu,
Georges.BACH@europarl.europa.eu,
Georgi.PIRINSKI@europarl.europa.eu,
Georgios.EPITIDEIOS@europarl.europa.eu,
Georgios.KYRTSOS@europarl.europa.eu,
Gerard.BATTEN@europarl.europa.eu,
Gerard.DEPREZ@europarl.europa.eu,
Gerben-Jan.GERBRANDY@europarl.europa.eu,
Gerolf.ANNEMANS@europarl.europa.eu,
Gesine.MEISSNER@europarl.europa.eu,
Gianni.PITTELLA@europarl.europa.eu,
Gilles.LEBRETON@europarl.europa.eu,
Gilles.PARGNEAUX@europarl.europa.eu,
Giorgos.GRAMMATIKAKIS@europarl.europa.eu,
Giovanni.LAVIA@europarl.europa.eu,
Giulia.MOI@europarl.europa.eu,
Glenis.WILLMOTT@europarl.europa.eu,
Godelieve.QUISTHOUDT-ROWOHL@europarl.europa.eu,
Goffredo.BETTINI@europarl.europa.eu,
Guillaume.BALAS@europarl.europa.eu,
Gunnar.HOKMARK@europarl.europa.eu,
Guy.VERHOFSTADT@europarl.europa.eu,
Gyorgy.HOLVENYI@europarl.europa.eu,
Gyorgy.SCHOPFLIN@europarl.europa.eu,
Hannu.TAKKULA@europarl.europa.eu,
Hans-Olaf.HENKEL@europarl.europa.eu,
Hans.vanBAALEN@europarl.europa.eu,
Harald.VILIMSKY@europarl.europa.eu,
Heidi.HAUTALA@europarl.europa.eu,
HeinzK.BECKER@europarl.europa.eu,
Helga.STEVENS@europarl.europa.eu,
Helga.TRUPEL@europarl.europa.eu,
Helmut.SCHOLZ@europarl.europa.eu,
Henna.VIRKKUNEN@europarl.europa.eu,
Herbert.DORFMANN@europarl.europa.eu,
Herbert.REUL@europarl.europa.eu,
Hermann.WINKLER@europarl.europa.eu,
Hilde.VAUTMANS@europarl.europa.eu,
Hugues.BAYET@europarl.europa.eu,
Ian.DUNCAN@europarl.europa.eu,
Ian.HUDGHTON@europarl.europa.eu,
Ignazio.CORRAO@europarl.europa.eu,
Igor.SOLTES@europarl.europa.eu,
Ildiko.GALL-PELCZ@europarl.europa.eu,
Ilhan.KYUCHYUK@europarl.europa.eu,
Indrek.TARAND@europarl.europa.eu,
Ines.AYALA.SENDER@europarl.europa.eu,
Inese.VAIDERE@europarl.europa.eu,
Ingeborg.GRASSLE@europarl.europa.eu,
Inma.RODRIGUEZPINERO@europarl.europa.eu,
IoanMircea.PASCU@europarl.europa.eu,
Iratxe.GARCIAPEREZ@europarl.europa.eu,
Iris.HOFFMANN@europarl.europa.eu,
Isabella.ADINOLFI@europarl.europa.eu,
Isabella.DEMONTE@europarl.europa.eu,
Isabelle.THOMAS@europarl.europa.eu,
Iskra.MIHAYLOVA@europarl.europa.eu,
Ismail.ERTUG@europarl.europa.eu,
Istvan.UJHELYI@europarl.europa.eu,
Iuliu.WINKLER@europarl.europa.eu,
Ivan.JAKOVCIC@europarl.europa.eu,
Ivan.STEFANEC@europarl.europa.eu,
Ivana.MALETIC@europarl.europa.eu,
Iveta.GRIGULE@europarl.europa.eu,
Ivica.TOLIC@europarl.europa.eu,
Ivo.BELET@europarl.europa.eu,
Ivo.VAJGL@europarl.europa.eu,
Izaskun.BILBAOBARANDICA@europarl.europa.eu,
Jacek.SARYUSZ-WOLSKI@europarl.europa.eu,
Jacqueline.FOSTER@europarl.europa.eu,
Jadwiga.WISNIEWSKA@europarl.europa.eu,
Jakob.vonWEIZSACKER@europarl.europa.eu,
Jakop.DALUNDE@europarl.europa.eu,
James.CARVER@europarl.europa.eu,
James.NICHOLSON@europarl.europa.eu,
Jan.ALBRECHT@europarl.europa.eu,
Jan.HUITEMA@europarl.europa.eu,
Jan.KELLER@europarl.europa.eu,
Jan.OLBRYCHT@europarl.europa.eu,
Jan.ZAHRADIL@europarl.europa.eu,
Jana.ZITNANSKA@europarl.europa.eu,
Jane.COLLINS@europarl.europa.eu,
Janice.ATKINSON@europarl.europa.eu,
Janusz.KORWIN-MIKKE@europarl.europa.eu,
Janusz.LEWANDOWSKI@europarl.europa.eu,
Janusz.ZEMKE@europarl.europa.eu,
Jaromir.KOHLICEK@europarl.europa.eu,
Jaromir.STETINA@europarl.europa.eu,
Jaroslaw.KALINOWSKI@europarl.europa.eu,
Jaroslaw.WALESA@europarl.europa.eu,
Jasenko.SELIMOVIC@europarl.europa.eu,
Javi.LOPEZ@europarl.europa.eu,
Javier.COUSOPERMUY@europarl.europa.eu,
Javier.NART@europarl.europa.eu,
Jean-Francois.JALKH@europarl.europa.eu,
Jean-Luc.MELENCHON@europarl.europa.eu,
Jean-Luc.SCHAFFHAUSER@europarl.europa.eu,
Jean-Marie.CAVADA@europarl.europa.eu,
Jean-Marie.LEPEN@europarl.europa.eu,
Jean-Paul.DENANOT@europarl.europa.eu,
Jean.ARTHUIS@europarl.europa.eu,
Jean.LAMBERT@europarl.europa.eu,
Jens.GEIER@europarl.europa.eu,
Jens.GIESEKE@europarl.europa.eu,
Jens.NILSSON@europarl.europa.eu,
Jens.ROHDE@europarl.europa.eu,
Jeppe.KOFOD@europarl.europa.eu,
Jeroen.LENAERS@europarl.europa.eu,
Jerome.LAVRILLEUX@europarl.europa.eu,
Jerzy.BUZEK@europarl.europa.eu,
Jill.EVANS@europarl.europa.eu,
Jill.SEYMOUR@europarl.europa.eu,
Jiri.MASTALKA@europarl.europa.eu,
Jiri.POSPISIL@europarl.europa.eu,
Jo.LEINEN@europarl.europa.eu,
Joachim.SCHUSTER@europarl.europa.eu,
Joachim.STARBATTY@europarl.europa.eu,
Joachim.ZELLER@europarl.europa.eu,
Joao.FERREIRA@europarl.europa.eu,
Joao.PIMENTALOPES@europarl.europa.eu,
Joelle.BERGERON@europarl.europa.eu,
Joelle.MELIN@europarl.europa.eu,
John.PROCTER@europarl.europa.eu,
JohnStuart.AGNEW@europarl.europa.eu,
Jonas.FERNANDEZ@europarl.europa.eu,
Jonathan.ARNOTT@europarl.europa.eu,
Jordi.SOLE@europarl.europa.eu,
Jose.BLANCOLOPEZ@europarl.europa.eu,
Jose.BOVE@europarl.europa.eu,
Josef.WEIDENHOLZER@europarl.europa.eu,
JoseIgnacio.SALAFRANCA@europarl.europa.eu,
JoseInacio.FARIA@europarl.europa.eu,
JoseManuel.FERNANDES@europarl.europa.eu,
Josep-Maria.TERRICABRAS@europarl.europa.eu,
Josu.JUARISTI@europarl.europa.eu,
Jozo.RADOS@europarl.europa.eu,
Jozsef.NAGY@europarl.europa.eu,
Jozsef.SZAJER@europarl.europa.eu,
JuanFernando.LOPEZAGUILAR@europarl.europa.eu,
Jude.KIRTON-DARLING@europarl.europa.eu,
Judith.SARGENTINI@europarl.europa.eu,
Julia.PITERA@europarl.europa.eu,
Julia.REDA@europarl.europa.eu,
Julia.REID@europarl.europa.eu,
Julie.GIRLING@europarl.europa.eu,
Julie.WARD@europarl.europa.eu,
Jussi.HALLA-AHO@europarl.europa.eu,
Jutta.STEINRUCK@europarl.europa.eu,
Jytte.GUTELAND@europarl.europa.eu,
Kaja.KALLAS@europarl.europa.eu,
Karima.DELLI@europarl.europa.eu,
Karin.KADENBACH@europarl.europa.eu,
Karl-Heinz.FLORENZ@europarl.europa.eu,
Karol.KARSKI@europarl.europa.eu,
Karoline.GRASWANDER-HAINZ@europarl.europa.eu,
Kashetu.KYENGE@europarl.europa.eu,
Katerina.KONECNA@europarl.europa.eu,
Kathleen.VANBREMPT@europarl.europa.eu,
Kati.PIRI@europarl.europa.eu,
Kay.SWINBURNE@europarl.europa.eu,
KazimierzMichal.UJAZDOWSKI@europarl.europa.eu,
Keith.TAYLOR@europarl.europa.eu,
Kerstin.WESTPHAL@europarl.europa.eu,
Kinga.GAL@europarl.europa.eu,
Klaus.BUCHNER@europarl.europa.eu,
Knut.FLECKENSTEIN@europarl.europa.eu,
Konstantinos.PAPADAKIS@europarl.europa.eu,
Kosma.ZLOTOWSKI@europarl.europa.eu,
Kostadinka.KUNEVA@europarl.europa.eu,
Kostas.CHRYSOGONOS@europarl.europa.eu,
Krisjanis.KARINS@europarl.europa.eu,
Kristina.WINBERG@europarl.europa.eu,
Krisztina.MORVAI@europarl.europa.eu,
Krystyna.LYBACKA@europarl.europa.eu,
Krzysztof.HETMAN@europarl.europa.eu,
LaimaLiucija.ANDRIKIENE@europarl.europa.eu,
Lambert.vanNISTELROOIJ@europarl.europa.eu,
Lampros.FOUNTOULIS@europarl.europa.eu,
Lara.COMI@europarl.europa.eu,
Lars.ADAKTUSSON@europarl.europa.eu,
Laszlo.TOKES@europarl.europa.eu,
Laura.AGEA@europarl.europa.eu,
Laura.FERRARA@europarl.europa.eu,
Laurentiu.REBEGA@europarl.europa.eu,
Lefteris.CHRISTOFOROU@europarl.europa.eu,
Liadh.NIRIADA@europarl.europa.eu,
Lidia.SENRA@europarl.europa.eu,
LidiaJoanna.GERINGERdeOEDENBERG@europarl.europa.eu,
Lieve.WIERINCK@europarl.europa.eu,
Liisa.JAAKONSAARI@europarl.europa.eu,
Liliana.RODRIGUES@europarl.europa.eu,
Linda.McAVAN@europarl.europa.eu,
Linnea.ENGSTROM@europarl.europa.eu,
Lorenzo.CESA@europarl.europa.eu,
Lorenzo.FONTANA@europarl.europa.eu,
Louis-Joseph.MANSCOUR@europarl.europa.eu,
Louis.ALIOT@europarl.europa.eu,
Louis.MICHEL@europarl.europa.eu,
Louise.BOURS@europarl.europa.eu,
Lucy.ANDERSON@europarl.europa.eu,
Ludek.NIEDERMAYER@europarl.europa.eu,
Luigi.MORGANO@europarl.europa.eu,
Luis.deGRANDESPASCUAL@europarl.europa.eu,
LukeMing.FLANAGAN@europarl.europa.eu,
Lynn.BOYLAN@europarl.europa.eu,
Mady.DELVAUX@europarl.europa.eu,
Mairead.McGUINNESS@europarl.europa.eu,
Maite.PAGAZA@europarl.europa.eu,
Malin.BJORK@europarl.europa.eu,
Manfred.WEBER@europarl.europa.eu,
Manolis.KEFALOGIANNIS@europarl.europa.eu,
Manuel.dosSANTOS@europarl.europa.eu,
Mara.BIZZOTTO@europarl.europa.eu,
Marc.JOULAUD@europarl.europa.eu,
Marc.TARABELLA@europarl.europa.eu,
Marcel.deGRAAFF@europarl.europa.eu,
Marco.AFFRONTE@europarl.europa.eu,
Marco.VALLI@europarl.europa.eu,
Marco.ZANNI@europarl.europa.eu,
Marco.ZULLO@europarl.europa.eu,
Marcus.PRETZELL@europarl.europa.eu,
Marek.JUREK@europarl.europa.eu,
Marek.PLURA@europarl.europa.eu,
Margot.PARKER@europarl.europa.eu,
Margrete.AUKEN@europarl.europa.eu,
Maria.ARENA@europarl.europa.eu,
Maria.GRAPINI@europarl.europa.eu,
Maria.HEUBUCH@europarl.europa.eu,
Maria.NOICHL@europarl.europa.eu,
Maria.SPYRAKI@europarl.europa.eu,
mariadoloresLola.SANCHEZCALDENTEY@europarl.europa.eu,
MariaJoao.RODRIGUES@europarl.europa.eu,
Marian-Jean.MARINESCU@europarl.europa.eu,
Marian.HARKIN@europarl.europa.eu,
MariaTeresa.GIMENEZBARBAT@europarl.europa.eu,
Marie-Christine.ARNAUTU@europarl.europa.eu,
Marie-Christine.BOUTONNET@europarl.europa.eu,
Marie-Christine.VERGIAT@europarl.europa.eu,
Marielle.deSARNEZ@europarl.europa.eu,
Marietje.SCHAAKE@europarl.europa.eu,
Marijana.PETIR@europarl.europa.eu,
Marina.ALBIOL@europarl.europa.eu,
Marine.LEPEN@europarl.europa.eu,
Mario.BORGHEZIO@europarl.europa.eu,
Marisa.MATIAS@europarl.europa.eu,
Marita.ULVSKOG@europarl.europa.eu,
Mariya.GABRIEL@europarl.europa.eu,
Marju.LAURISTIN@europarl.europa.eu,
Mark.DEMESMAEKER@europarl.europa.eu,
Markus.FERBER@europarl.europa.eu,
Markus.PIEPER@europarl.europa.eu,
Marlene.MIZZI@europarl.europa.eu,
Martin.HAUSLING@europarl.europa.eu,
Martin.SONNEBORN@europarl.europa.eu,
Martina.ANDERSON@europarl.europa.eu,
Martina.DLABAJOVA@europarl.europa.eu,
Martina.MICHELS@europarl.europa.eu,
Martina.WERNER@europarl.europa.eu,
Mary.HONEYBALL@europarl.europa.eu,
Massimiliano.SALINI@europarl.europa.eu,
Massimo.PAOLUCCI@europarl.europa.eu,
Matt.CARTHY@europarl.europa.eu,
Matteo.SALVINI@europarl.europa.eu,
Matthijs.vanMILTENBURG@europarl.europa.eu,
Maurice.PONGA@europarl.europa.eu,
Max.ANDERSSON@europarl.europa.eu,
Mercedes.BRESSO@europarl.europa.eu,
Merja.KYLLONEN@europarl.europa.eu,
Miapetra.KUMPULA-NATRI@europarl.europa.eu,
Michael.CRAMER@europarl.europa.eu,
Michael.GAHLER@europarl.europa.eu,
Michael.THEURER@europarl.europa.eu,
Michaela.SOJDROVA@europarl.europa.eu,
Michal.BONI@europarl.europa.eu,
Michal.MARUSIK@europarl.europa.eu,
Michel.DANTIN@europarl.europa.eu,
Michel.REIMON@europarl.europa.eu,
Michela.GIUFFRIDA@europarl.europa.eu,
Michele.ALLIOT-MARIE@europarl.europa.eu,
Michele.RIVASI@europarl.europa.eu,
Miguel.URBANCRESPO@europarl.europa.eu,
Miguel.VIEGAS@europarl.europa.eu,
Mihai.TURCANU@europarl.europa.eu,
Mike.HOOKEM@europarl.europa.eu,
Miltiadis.KYRKOS@europarl.europa.eu,
Mircea.DIACONU@europarl.europa.eu,
Mireille.DORNANO@europarl.europa.eu,
Miriam.DALLI@europarl.europa.eu,
Miroslav.MIKOLASIK@europarl.europa.eu,
Miroslav.POCHE@europarl.europa.eu,
Miroslaw.PIOTROWSKI@europarl.europa.eu,
Molly.SCOTTCATO@europarl.europa.eu,
Momchil.NEKOV@europarl.europa.eu,
Monica.MACOVEI@europarl.europa.eu,
Monika.FLASIKOVABENOVA@europarl.europa.eu,
Monika.HOHLMEIER@europarl.europa.eu,
Monika.SMOLKOVA@europarl.europa.eu,
Monika.VANA@europarl.europa.eu,
Morten.LOKKEGAARD@europarl.europa.eu,
Morten.MESSERSCHMIDT@europarl.europa.eu,
MortenHelveg.PETERSEN@europarl.europa.eu,
Mylene.TROSZCZYNSKI@europarl.europa.eu,
Nadine.MORANO@europarl.europa.eu,
Nathalie.GRIESBECK@europarl.europa.eu,
Nathan.GILL@europarl.europa.eu,
Nedzhmi.ALI@europarl.europa.eu,
Neena.GILL@europarl.europa.eu,
Neoklis.SYLIKIOTIS@europarl.europa.eu,
Nessa.CHILDERS@europarl.europa.eu,
Nicola.CAPUTO@europarl.europa.eu,
Nicola.DANTI@europarl.europa.eu,
Nicolas.BAY@europarl.europa.eu,
Nigel.FARAGE@europarl.europa.eu,
Nikolaos.CHOUNTIS@europarl.europa.eu,
Nikolay.BAREKOV@europarl.europa.eu,
Nikos.ANDROULAKIS@europarl.europa.eu,
Nils.TORVALDS@europarl.europa.eu,
Nirj.DEVA@europarl.europa.eu,
Norbert.ERDOS@europarl.europa.eu,
Norbert.LINS@europarl.europa.eu,
Norbert.NEUSER@europarl.europa.eu,
Norica.NICOLAI@europarl.europa.eu,
Notis.MARIAS@europarl.europa.eu,
Nuno.MELO@europarl.europa.eu,
Olaf.STUGER@europarl.europa.eu,
Ole.CHRISTENSEN@europarl.europa.eu,
Olga.SEHNALOVA@europarl.europa.eu,
Olle.LUDVIGSSON@europarl.europa.eu,
OSANTOS@europarl.europa.eu,
Othmar.KARAS@europarl.europa.eu,
Paavo.VAYRYNEN@europarl.europa.eu,
PAl.CSAKY@europarl.europa.eu,
Paloma.LOPEZ@europarl.europa.eu,
Paolo.DECASTRO@europarl.europa.eu,
Pascal.ARIMONT@europarl.europa.eu,
Pascal.DURAND@europarl.europa.eu,
Patricija.SULIN@europarl.europa.eu,
Patrick.LEHYARIC@europarl.europa.eu,
Patrick.OFLYNN@europarl.europa.eu,
Patrizia.TOIA@europarl.europa.eu,
Paul.BRANNEN@europarl.europa.eu,
Paul.NUTTALL@europarl.europa.eu,
Paul.RUBIG@europarl.europa.eu,
Paul.TANG@europarl.europa.eu,
Paulo.RANGEL@europarl.europa.eu,
Pavel.POC@europarl.europa.eu,
Pavel.SVOBODA@europarl.europa.eu,
Pavel.TELICKA@europarl.europa.eu,
Pedro.SILVAPEREIRA@europarl.europa.eu,
Pervenche.BERES@europarl.europa.eu,
Peter.JAHR@europarl.europa.eu,
Peter.KOUROUMBASHEV@europarl.europa.eu,
Peter.LIESE@europarl.europa.eu,
Peter.LUNDGREN@europarl.europa.eu,
Peter.NIEDERMULLER@europarl.europa.eu,
Peter.SIMON@europarl.europa.eu,
Peter.vanDALEN@europarl.europa.eu,
Petr.JEZEK@europarl.europa.eu,
Petr.MACH@europarl.europa.eu,
Petra.KAMMEREVERT@europarl.europa.eu,
Petras.AUSTREVICIUS@europarl.europa.eu,
Petri.SARVAMAA@europarl.europa.eu,
Philippe.JUVIN@europarl.europa.eu,
Philippe.LAMBERTS@europarl.europa.eu,
Philippe.LOISEAU@europarl.europa.eu,
PierAntonio.PANZERI@europarl.europa.eu,
Piernicola.PEDICINI@europarl.europa.eu,
Pilar.AYUSO@europarl.europa.eu,
Pilar.delCASTILLO@europarl.europa.eu,
Pina.PICIERNO@europarl.europa.eu,
Pirkko.RUOHONEN-LERNER@europarl.europa.eu,
Rachida.DATI@europarl.europa.eu,
Raffaele.FITTO@europarl.europa.eu,
Rainer.WIELAND@europarl.europa.eu,
Ramon.JAUREGUIATONDO@europarl.europa.eu,
Ramon.TREMOSA@europarl.europa.eu,
RamonaNicole.MANESCU@europarl.europa.eu,
RamonLuis.VALCARCEL@europarl.europa.eu,
Raymond.FINCH@europarl.europa.eu,
Rebecca.HARMS@europarl.europa.eu,
Reimer.BOGE@europarl.europa.eu,
Reinhard.BUTIKOFER@europarl.europa.eu,
Remo.SERNAGIOTTO@europarl.europa.eu,
Renata.BRIANO@europarl.europa.eu,
Renate.SOMMER@europarl.europa.eu,
Renate.WEBER@europarl.europa.eu,
Renato.SORU@europarl.europa.eu,
Renaud.MUSELIER@europarl.europa.eu,
Richard.ASHWORTH@europarl.europa.eu,
Richard.CORBETT@europarl.europa.eu,
Richard.SULAK@europarl.europa.eu,
Rikke.KARLSSON@europarl.europa.eu,
RinaRonja.KARI@europarl.europa.eu,
rn.DOHRMANN@europarl.europa.eu,
Robert.ROCHEFORT@europarl.europa.eu,
Roberta.METSOLA@europarl.europa.eu,
RobertJaroslaw.IWASZKIEWICZ@europarl.europa.eu,
Roberto.GUALTIERI@europarl.europa.eu,
Roberts.ZILE@europarl.europa.eu,
Roger.HELMER@europarl.europa.eu,
Rolandas.PAKSAS@europarl.europa.eu,
Romana.TOMC@europarl.europa.eu,
Rosa.DAMATO@europarl.europa.eu,
Rosa.ESTARAS@europarl.europa.eu,
Roza.THUN@europarl.europa.eu,
Ruza.TOMASIC@europarl.europa.eu,
Ryszard.CZARNECKI@europarl.europa.eu,
RyszardAntoni.LEGUTKO@europarl.europa.eu,
Sabine.LOSING@europarl.europa.eu,
Sabine.VERHEYEN@europarl.europa.eu,
Sajjad.KARIM@europarl.europa.eu,
Salvatore.CICU@europarl.europa.eu,
SalvatoreDomenico.POGLIESE@europarl.europa.eu,
Sander.LOONES@europarl.europa.eu,
Sandra.KALNIETE@europarl.europa.eu,
Santiago.FISASAYXELA@europarl.europa.eu,
Sean.KELLY@europarl.europa.eu,
Seb.DANCE@europarl.europa.eu,
Sergei.STANISHEV@europarl.europa.eu,
Sergio.COFFERATI@europarl.europa.eu,
Sergio.GUTIERREZPRIETO@europarl.europa.eu,
Siegfried.MURESAN@europarl.europa.eu,
Silvia.COSTA@europarl.europa.eu,
Simona.BONAFE@europarl.europa.eu,
Sion.SIMON@europarl.europa.eu,
Sirpa.PIETIKAINEN@europarl.europa.eu,
Ska.KELLER@europarl.europa.eu,
Slawomir.KLOSOWSKI@europarl.europa.eu,
Sofia.RIBEIRO@europarl.europa.eu,
Sofia.SAKORAFA@europarl.europa.eu,
Soledad.CABEZONRUIZ@europarl.europa.eu,
Sophie.INTVELD@europarl.europa.eu,
Sophie.MONTEL@europarl.europa.eu,
Soraya.POST@europarl.europa.eu,
Sorin.MOISA@europarl.europa.eu,
Sotirios.ZARIANOPOULOS@europarl.europa.eu,
Stanislav.POLCAK@europarl.europa.eu,
Stanislaw.OZOG@europarl.europa.eu,
Stanislaw.ZOLTEK@europarl.europa.eu,
Steeve.BRIOIS@europarl.europa.eu,
Stefan.ECK@europarl.europa.eu,
Stefano.MAULLU@europarl.europa.eu,
Stelios.KOULOGLOU@europarl.europa.eu,
Steven.WOOLFE@europarl.europa.eu,
Susanne.MELIOR@europarl.europa.eu,
Sven.GIEGOLD@europarl.europa.eu,
Sven.SCHULZE@europarl.europa.eu,
Svetoslav.MALINOV@europarl.europa.eu,
Syed.KAMALL@europarl.europa.eu,
Sylvia-Yvonne.KAUFMANN@europarl.europa.eu,
Sylvie.GODDYN@europarl.europa.eu,
Sylvie.GOULARD@europarl.europa.eu,
Sylvie.GUILLAUME@europarl.europa.eu,
Takis.HADJIGEORGIOU@europarl.europa.eu,
Tamas.DEUTSCH@europarl.europa.eu,
Tamas.MESZERICS@europarl.europa.eu,
Tania.GONZALEZPENAS@europarl.europa.eu,
Tanja.FAJON@europarl.europa.eu,
Tatjana.ZDANOKA@europarl.europa.eu,
Teresa.JIMENEZ-BECERRIL@europarl.europa.eu,
Terry.REINTKE@europarl.europa.eu,
TheodorDumitru.STOLOJAN@europarl.europa.eu,
Theodoros.ZAGORAKIS@europarl.europa.eu,
Theresa.GRIFFIN@europarl.europa.eu,
Therese.COMODINICACHIA@europarl.europa.eu,
Thomas.HANDEL@europarl.europa.eu,
Thomas.MANN@europarl.europa.eu,
Tibor.SZANYI@europarl.europa.eu,
Tiemo.WOLKEN@europarl.europa.eu,
Tim.AKER@europarl.europa.eu,
Tiziana.BEGHIN@europarl.europa.eu,
Tokia.SAAFI@europarl.europa.eu,
Tom.VANDENKENDELAERE@europarl.europa.eu,
Tomas.ZDECHOVSKA@europarl.europa.eu,
Tomasz.POREBA@europarl.europa.eu,
Tonino.PICULA@europarl.europa.eu,
Traian.UNGUREANU@europarl.europa.eu,
Tunne.KELAM@europarl.europa.eu,
Udo.BULLMANN@europarl.europa.eu,
Udo.VOIGT@europarl.europa.eu,
Ulrike.LUNACEK@europarl.europa.eu,
Ulrike.MULLER@europarl.europa.eu,
Ulrike.RODUST@europarl.europa.eu,
Ulrike.TREBESIUS@europarl.europa.eu,
Urmas.PAET@europarl.europa.eu,
Urszula.KRUPA@europarl.europa.eu,
Valdemar.TOMASEVSKI@europarl.europa.eu,
Valentinas.MAZURONIS@europarl.europa.eu,
Veronica.LOPEFONTAGNE@europarl.europa.eu,
Vicky.FORD@europarl.europa.eu,
Vicky.MAEIJER@europarl.europa.eu,
Victor.BOSTINARU@europarl.europa.eu,
Victor.NEGRESCU@europarl.europa.eu,
Viktor.USPASKICH@europarl.europa.eu,
Vilija.BLINKEVICIUTE@europarl.europa.eu,
Vincent.PEILLON@europarl.europa.eu,
Virginie.ROZIERE@europarl.europa.eu,
Viviane.REDING@europarl.europa.eu,
Vladimir.MANKA@europarl.europa.eu,
Vladimir.URUTCHEV@europarl.europa.eu,
Werner.KUHN@europarl.europa.eu,
Werner.LANGEN@europarl.europa.eu,
William.DARTMOUTH@europarl.europa.eu,
Wim.vandeCAMP@europarl.europa.eu,
Xabier.BENITOZILUAGA@europarl.europa.eu,
Yana.TOOM@europarl.europa.eu,
Yannick.JADOT@europarl.europa.eu,
Younous.OMARJEE@europarl.europa.eu,
Zbigniew.KUZMIUK@europarl.europa.eu,
Zdzislaw.KRASNODEBSKI@europarl.europa.eu,
Zeljana.ZOVKO@europarl.europa.eu,
Zigmantas.BALCYTIS@europarl.europa.eu,
Zoltan.BALCZO@europarl.europa.eu,

Coding by Campbell & Lilja Web Design