Politik Creeper Politik bloggar

Sökresultat

Webbsida EU-länkar   GäLLANDE GRUNDFöRDRAGEN OFFICIELLA INSTITUTIONER ÖVRIGA ORGAN LAGSTIFTNINGEN DOMAR EU I SVERIGE NÅGRA LOBBYISTER PROPAGANDA ......................................................................................   Allmän EU-portal   Euorpa direkt - kommissionens infolinje   EU:s egen k[...]
Webbsida Kritisk svensk EU-historia i stolpar Sammanfattning: EU.s början med Kol- och Stålunionen på femtiotalet var ett resultat av efterkrigstidens konflikter, där mycket handlade om Sovjets makt och behovet hos de allierade, med USA i spetsen, att skapa ett skydd mot kommunistisk expansion. Sverige stod av naturliga skäl utan[...]
Webbsida Så funkar EU-Sverige i dag   Se bild över hur det gick till förr   Se bild över hur besluten går tilll i dag   Innan EU-inträdet styrdes Sveriges politik formellt enbart i samverkan mellan riksdag och regering. Folket valde riksdagen, riksdagen utsåg en statsminister som riksdagsmajoriteten kund[...]
Webbsida   Världen är fortfarande öppen   Vad är din vision om ett framtida Europa? Och av Europa i världen? Hur kan och bör vi samarbeta, ska vi söka bli lika eller ska vi stödja och lära av varandras olikheter? Vill du se gemensamma institutioner? Vilka roller ska de i sådant fall ha? Ska det f[...]
Blogg För kännedom: det är idag exakt en månad tills riksdagen ska klubba igenom Lissabonfördraget. Inga undantag har förhandlats fram gällande svenska kollektivavtal, trots att förhandlingsläget är urstarkt. Irlands nej till fördraget förtigs och det finns ännu ingen officiell lösning på hur man ska hantera det faktum att irländarna f[...]

Coding by Campbell & Lilja Web Design