Politik Creeper Politik bloggar

 

Kontakta EU-parlamentarikerna


I dag är det svårt att hitta en samlad mailista till alla EU-parlamentariker. Här är de svenska parlamentarikerna på en kommaseparerad lista

Klipp ur och klistra in, förslagsvis i BCC:-fältet ("hemlig kopia"), på så sätt slipper mottagarna se den långa listan.  I TO:-fältet ("till") kan man skriva vad som helst, t.ex. representative@europarl.europa.eu .

 

Här är de svenska parlamentarikerna

lars.adaktusson@europarl.europa.eu,

max.andersson@europarl.europa.eu,

malin.bjork@europarl.europa.eu,
annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu,

linnea.engstrom@europarl.europa.eu,

peter.eriksson@europarl.europa.eu,

fredrick.federley@europarl.europa.eu,

christofer.fjellner@europarl.europa.eu,

jytte.guteland@europarl.europa.eu,

anna.hedh@europarl.europa.eu,

gunnar.hokmark@europarl.europa.eu,

olle.ludvigsson@europarl.europa.eu,

peter.lundgren@europarl.europa.eu,

jens.nilsson@europarl.europa.eu,

soraya.post@europarl.europa.eu,

jasenko.selimovic@europarl.europa.eu

marita.ulvskog@europarl.europa.eu,

bodil.valero@europarl.europa.eu,

cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu,
kristina.winberg@europarl.europa.eu

 

 

Här kan du se alla parlamentarikerna på en lista från EU, där du får sätta samman dem du vill maila själv, tyvärr.

 

Coding by Campbell & Lilja Web Design