d

Politik Creeper Politik bloggar

Hur EU-grundlagen (Lissabonfördraget) godkändes

Fördraget har tlll sist efter 9 års försök från EU-ledarna godkänts (efter att under resans gång formellt underkänts 3 gånger).  Den 1 december 2009 trädde fördraget i kraft. Irländarna lät sej övertalas att rösta ja vid sitt andra försök den 2 oktober.  President Klaus i Tjeckien stretade emot, i kraft av sin relativt stora presidentmakt och i väntan på ett beslut av Tjeckiens författningsdomstol. Men EU-toppen med Reinfeldt i spetsen tryckte på. Och nu är allt underskrivet. Här redovisas de sista stadierna i processen, tillsammans med lite adresser till parlamentariker och medier, som det kan vara värt att ha koll på för framtiden:

 

Vad hände i Tjeckien?

Vad hände i Polen?

Vad hände i Irland?

Vad hände i Tyskland?

Vad hände i Sverige?

 

Här följer historieskrivningen:

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Tjeckien  Tjeckien var det sista land som behandlade Lissabonfördraget "i första omgången".  I parlamentet var också länge stora delar av framför allt senaten emot fördraget. Tjeckien var ordförandeland första halvåret 2009, och hade ögonen på sej särskilt på grund av detta. Tjeckiska representanthuset godkände fördraget med knapp marginal under vintern 09 efter ett antal uppskjutningar. Sedan fälldes regeringen i en kris, vilket skapade ett tryck på Tjeckien att inte ytterligare "göra bort sej" under sitt ordförandeskap.   Troligen i kraft av detta röstade senaten igenom fördraget med tre rösters övervikt i maj 09.  Nu återstod  presidentens undertecknande. Tjeckien har nämligen en relativt stark presidentmakt, inte så stark som t.ex. USA, men har har i alla fall vetorätt över parlamentsbeslut, som "konstitutionens bevakare".  Presidenten Vaclav Klaus är emot fördraget, och vägrade länge skriva på.  Han ville inte bidra till grupptrycksargumentet mot Irlands folk - "alla andra har ju antagit det".  När nu irländarna lät sej övertalas och Polens president skrevt på med Reinfeldt och Barosso hängande över axeln återstod alltså Klaus' namnteckning. Ett antal tjeckiska senatorer överklagade också fördraget till tjeckiska författningsdomstolen, vilket också försenade det hela något. Den 3 nov 2009 skrev Klaus under, och saken var klar.   Här nedan spar vi kontaktadresserna till tjeckiska senaten, för det kommer garanterat nya kraftmätningar kring EU-tågets framfart på sin enda väg mot ett luddigt mål. Och i Tjeckien finns skeptiker.

 

HÄR ÄR ETT FÖSÖK ATT STÖDJA DEN TJECKISKE PRESIDENTEN I SITT FÖRSÖK ATT ENSAM REPRESENTERA DEN MAJORTIET AV EU:s BEFOLKNING SOM ÄR EMOT LISSABONFÖRDRAGET.

 

 

Tjeckiska senaten  -  nyckelkammaren, med många kritiker till Lisasbonfördraget. Med senatorerna.

 

 

.asistent@seznam.cz, 1jana.vildova@seznam.cz, asistent.jermar@seznam.cz, asistent@sefzig.cz, bagged@senat.cz, balcarova.lucie.senat@mubo.cz, balinv@senat.cz, balinv@seznam.cz, brenova.eva@seznam.cz, buresm@senat.cz, caslavap@senat.cz, cerhaf@senat.cz, eybert@taborsko.cz, filipiovad@senat.cz, gajduskovaa@senat.cz, gajduskovaa@volny.cz, grulicht@senat.cz, hajdaj@senat.cz, hajkovap@senat.cz, halekj@senat.cz, hanovam@senat.cz, hesikovaj@senat.cz, homolkav@senat.cz, info@vitezslav-jonas.cz, ivo@barek.cz, jana@jurencakova.cz, janackoval@senat.cz, janalikz@senat.cz, jehlickav@senat.cz, jermar.asistent@seznam.cz, jermarj@senat.cz, jileka@senat.cz, jiri@lajtoch.cz, jirsat@senat.cz, job24@centrum.cz, julinekt@senat.cz, jurencakovaj@senat.cz, kancelar-kv@senat.cz, kancelar@rsvoboda.cz, katerina@filipiova.cz, kostinkova.dana@seznam.cz, l.svatos@tiscali.cz, leitkepovag@senat.cz, liana.janackova@centrum.cz, liskajiri@seznam.cz, lubos.dolecek@seznam.cz, ludmila@mullerova.cz, marcikm@senat.cz, michalova_m@volny.cz, miroslav@skaloud.net, mojzisova.gabriela@seznam.cz, moldanb@senat.cz, nedomaj@senat.cz, nedved.oudolnikrupa@seznam.cz, oberfalzerj@senat.cz, obvod@pithart.cz, ods.plzenjih@centrum.cz, odspv@volny.cz, okvsetin@volny.cz, oldrich.zadrazil@tiscali.cz, ondrouskovas@seznam.cz, p.uhrova@o2active.cz, petr.d@volny.cz, petra.vychodilova@centrum.cz, pilotem@seznam.cz, rathausova@p15.mepnet.cz, rippelovaj@senat.cz, rslavotinek@volny.cz, schwarzenbergk@senat.cz, sebekk@senat.cz, sekeroval@senat.cz, senator@susicky-ul.cz, simkuj@p15.mepnet.cz, sk-stech@quick.cz, sneberger@mmp.plzen-city.cz, snebergerj@senat.cz, sobotkap@senat.cz, solc@rsvoboda.cz, stechm@senat.cz, stetinaj@senat.cz, striteskyj@senat.cz, tereza.sejkorova@valley.cz, topfert@senat.cz, udm@senat.cz, v.vohanka@centrum.cz, venhodovaa@senat.cz, verovskyo@senat.cz, vichap@senat.cz, vjehlicka@volny.cz, vlcekv@senat.cz, vondraa@senat.cz, vrzalovak@senat.cz, vzatkova.vera.senat@mubo.cz, zakj@senat.cz

 

 

 

 

Civic democratic Party  -  ODS, nyliberaler,  hyser eu-skeptiker,  samt förre premiärminister Mirek Topolánek, som tvingats avgå.

 

KSCM  -  kommunisterna, EU-kritiska

 

Tjeckiska tidningar

 

Ceske Noviny - tjeckisk tidning - på engelska

Prague Daily Monitor  -  dito

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polen  -  parlamentet har sagt "ja",   presidenten Lech Kaczynski avvaktade till efter den irländska folkomröstningen, men sedan skrev han under, vid en ceremoni, flankerad av Rinfeldt och Barosso i oktober 09. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tyskland  - parlamentet sade "ja" i en första omgång, men författningsdomstolen har prövat om fördraget är förenligt med tyska grundlagen. Trots sin centrala position i EU har aldrig Tyskland på allvar erkänt att EU-lagarna står över tysk grundlag. Författningsdomstolen kom fram till att tyska riksdagen måste stärkas i EU-frågor för att Lissabonfördraget ska kunna godkännas.  Se artikel i EUobserver.  Ett fempartiförslag  där ett antal tyska lagar för att förstärka  riksdagens inflytande föreslogs antogs i september 09, vänsterpartiet Die Linke tyckte att förslaget var för svagt och övervägde att överklaga på nytt, vilket inte skett.   President Horst Köhler undertecknade så dokumenten för godkännande av fördraget i slutet på september 09.

 

Här är en tysk rörelse som krävde folkomröstning

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Irland har alltid "varit till besvär" för EU-ledarna, eftersom man är det enda land som enligt sin grundlag måsta folkomrösta för att lämna över makt till EU.  När man 2001 fällde Amsterdamfördraget så fick man rösta om för att "rösta rätt", vilket man också gjorde. Nu skedde samma sak med Lissabonfördraget, irländarna fällde det i en folkomröstning, varvid det egentligen skulle vara dött, i synnerhet eftersom samma politiska innehåll fällts tidigare av folken i Frankrike och Nederländerna, nät texten hette EU-konstitutionen.  Men efter viss vånda så vågade sej EU-ledarna på att rekommendera Irland att rösta om även denna gång. 

 

Man producerade ett gemensamt papper som skulle lugna irländarna. Det ansågs dock inte möjligt att förändra själva fördragstexten, vilket hade krävt godkännande i alla medlemsstaterna. Man lade alltså till ett antal icke bindande "förklaringar" (deklarationer)  om saker, som egentligen redan uppfylls med fördraget.  Och med en massiv propagandainsats med sedvanliga hot om stenålder och utanförskap så vann etablissemanget även denna gång. EU-kommissionen överskred sina befogenheter och la sej i debatten.

 

Så här beskriver svenska regeringen beslutet om Irland:

 

"Europeiska rådet enades också om de så kallade irländska garantierna. Garantierna gör klart att Lissabonfördraget inte påverkar den irländska konstitutionen när det gäller abortlagstiftning och familje- och utbildningspolitik och inte heller förändrar den nuvarande kompetensen för skattefrågor. Garantierna tydliggör också att Irland förblir militärt neutralt. Europeiska rådet antog också en deklaration om arbetstagares rättigheter och socialpolitik i och med ett ikraftträdande av Lissabonfördraget."

 

Notera alltså den relativa ärligheten - det handlade inte om något annat än precis samma fördrag som förra gången, man uttalar sej om dettas befintliga innehåll..

 

Våra kontaktuppgifter till Irlands parlament och press kommer här, liksom lite berörande debatt. Det kommer säkert nya tillfällen att tillskriva dem, till exempel vid nästa fördragsändring, då nya steg ska tas mot "ett allt närmare samarbete".

 

Liten grundkurs: Oireachtas= parlamentet, varav Dail Eireann=representanthuset och Seanad Eireann=senaten. Taoiseach=Irländska premiärministern, nu Brian Cowen, Fianna Fail - ledande regeringsparti, Fine Gael - största oppositionsparti, Sinn Fein - EU-kritiker i parlamentet

 

Här är ett brev från motståndsrörelsens Anthony Coughlan , National Platform, om läget i nov 08

 

Här är kommentarer från motståndsrörelsen , av People's Movement och av Ganley och J P Bonde till överenskommelsen i dec 08.

 

Kommentar från Anthony Coughlan, Irländska National Platform, om läget i maj 09

 

Rapport från juni 09 - Gösta Torstensson: Inga undantag för Irland?

 

Sinn Fein utmanar på debatt

 

Efter ja-rösten sammanfattar Jens-Peter Bonde folkomröstningen här.

 

Anthomy Coughlan kommenterar omöstningen.

 

Några Irländska motståndare till fördraget: 

Sinn Fein -   artikel ur deras tidning

PANA - Peace and Neutrality Association

People's Movement

TEEU  - Technical Engineering & Electrical Union

Libertas  -  "Libertas is a new European movement dedicated to campaigning for greater democratic accountability and transparency in the institutions of the EU.."

 

Här är det irländska parlamentet, som 4 gånger haft EU:s öde i sina händer.

 

Och här är en färdig lista på representanthuset (Dail) att klistra in i BCC-fältet och gruppmaila. Och som ett bevis på den irländska känslan för demokrati - listan kommer direkt från parlamentet självt!:

 

(This is a mailing list to all the members of the Irish Dail (house of representatives), paste into the BCC-field and send):


bertie.ahern@oireachtas.ie, taoiseach@taoiseach.ie, noel.ahern@oireachtas.ie, bernard.allen@oireachtas.ie, chris.andrews@oireachtas.ie, barry.andrews@oireachtas.ie, sean@ardagh.org, bobby.aylward@oireachtas.ie, james.bannon@oireachtas.ie, sean.barrett@oireachtas.ie, joe.behan@oireachtas.ie, john.browne@oireachtas.ie, aine.brady@oireachtas.ie, cyprian.brady@oireachtas.ie, johnny.brady@oireachtas.ie, pat.breen@oireachtas.ie, thomas.p.broughan@oireachtas.ie, niall.blaney@oireachtas.ie, richard.bruton@oireachtas.ie, ulick.burke@oireachtas.ie, joan.burton@oireachtas.ie, catherine.byrne@oireachtas.ie, thomas.byrne@oireachtas.ie, niall.collins@oireachtas.ie, minister.carey@taoiseach.gov.ie, joe.carey@oireachtas.ie, deirdre.clune@oireachtas.ie, dara.calleary@oireachtas.ie, margaret.conlon@oireachtas.ie, paul.connaughton@oireachtas.ie, sean.connick@oireachtas.ie, michael.creed@oireachtas.ie, joe.costello@oireachtas.iesimon.coveney@oireachtas.ie, minister@finance.gov.ie, seymour.crawford@oireachtas.ie, noel.coonan@oireachtas.ie, john.cregan@oireachtas.ie, lucinda.creighton@oireachtas.ie, jimmy.devins@oireachtas.ie, minister@welfare.ie, john.curran@oireachtas.ie, michael.darcy@oireachtas.ie, john.deasy@oireachtas.ie, jdeenihan@eircom.net, minister@transport.ie, ciaran.cuffe@oireachtas.ie, timmy.dooley@oireachtas.ie, andrew.doyle@oireachtas.ie, bernard.durkan@oireachtas.ie, damien.english@oireachtas.ie, michael.fitzpatrick@oireachtas.ie, frank.fahey@oireachtas.ie, frank.feighan@oireachtas.ie, martin.ferris@oireachtas.ie, michael.finneran@oireachtas.ie, olwyn.enright@oireachtas.ie, charles.flanagan@oireachtas.ie, terence.flanagan@oireachtas.ie, sean.fleming@oireachtas.ie, beverley.flynn@oireachtas.ie, patthecope.gallagher@oireachtas.ie, tony.gregory@oireachtas.ie, paul.gogarty@oireachtas.ie, minister@environ.ie, minister@justice.ie, ministersoffice@dast.gov.ie, minister@dfa.ie, noel.grealish@oireachtas.ie, eamon.gilmore@oireachtas.ie, ministers_office@health.irlgov.ie, brendan.howlin@oireachtas.ie, brian.hayes@oireachtas.ie, tom.hayes@oireachtas.ie, Jackie.Healy.Rae@oireachtas.ie, michael.higgins@oireachtas.ie, maire.hoctor@oireachtas.ie, philip.hogan@oireachtas.ie, sean_haughey@education.gov.ie, paul.kehoe@oireachtas.ie, billy.kelleher@eircom.net, peter.kelly@oireachtas.ie, bwk@eircom.net, michael.kennedy@oireachtas.ie, enda.kenny@oireachtas.ie, ministerofstate@dcmnr.gov.ie, minister.kitt@taoiseach.gov.ie, michael.kitt@oireachtas.ie, seamus.kirk@oireachtas.ie, brian.lenihan@oireachtas.ie, conor.lenihan@oireachtas.ie, michael.lowry@oireachtas.ie, kathleen.lynch@oireachtas.ie, tom.mcellistrim@oireachtas.ie, martin.mansergh@oireachtas.ie, minister_martin@entemp.ie, padraic.mccormack@oireachtas.ie, jim.mcdaid@oireachtas.ie, ciaran.lynch@oireachtas.ie, shane.mcentee@oireachtas.ie, dinny.mcginley@oireachtas.ie, mattie.mcgrath@oireachtas.ie, michael.mcgrath@oireachtas.ie, finian.mcgrath@oireachtas.ie, minister@agriculture.gov.ie, john.moloney@oireachtas.ie, joe.mchugh@oireachtas.ie, liz.mcmanus@oireachtas.ie, olivia.mitchell@oireachtas.ie, john.mcguinness@oireachtas.ie, arthur.morgan@oireachtas.ie, michael.moynihan.td@oireachtas.ie, michael.mulcahy@oireachtas.ie, denis.naughten@oireachtas.ie, sean.ofearghail@oireachtas.ie, mj.nolan@oireachtas.ie, michael.noonan@oireachtas.ie, ocaolain@oireachtas.ie, aire@pobail.ie, minister_okeeffe@education.gov.ie, daniel.neville@oireachtas.ie, aengus.osnodaigh@oireachtas.ie, darragh.obrien@oireachtas.ie, charlie.oconnor@oireachtas.ie, kieran.odonnell@oireachtas.ie, john.odonoghue@oireachtas.ie, fergus.odowd@oireachtas.ie, noel.oflynn@oireachtas.ie, rory.ohanlon@oireachtas.ie, webmaster@defence.irlgov.ie, jim.okeeffe@oireachtas.ie, ned.okeeffe@oireachtas.ie, john.omahony@oireachtas.ie, sean.power@oireachtas.ie, boshea@eircom.net, christy.osullivan@oireachtas.ie, jan.osullivan@oireachtas.ie, willie.penrose@oireachtas.ie, john.perry@oireachtas.ie, mary.orourke@Oireachtas.ie, peter.power@oireachtas.ie, ruairi.quinn@oireachtas.iepat.rabbitte@oireachtas.ie, james.reilly@oireachtas.ie, alan.shatter@oireachtas.ie,  dick.roche@oireachtas.ie, tanaiste@entemp.ie, minister.ryan@dcmnr.gov.ie, trevor.sargent@oireachtas.ie, eamon.scanlon@oireachtas.ie, michael.ring@oireachtas.ie, pj.sheehan@oireachtas.ie, sean.sherlock@oireachtas.ie, tom.sheahan@oireachtas.ie, roisin.shortall@oireachtas.iejoanna.tuffy@oireachtas.ie, emmet.stagg@oireachtas.ie, david.stanton@oireachtas.ie, billy.timmins@oireachtas.ie, noel.treacy@oireachtas.ie, mary.upton@oireachtas.ie, michael.woods@oireachtas.ie, jack.wall@oireachtas.ie, mary_wallace@health.irlgov.ie, marya.white@oireachtas.ie, leo.varadkar@oireachtas.ie

 

Här är en video från ett årsmöte hos irländska nej-rörelsen:

 

 

 

 

 

Och en redigerad videodokumentation från debatten i EU-parlamentet efter Irlands Nej.

 

Roger Cole från PANA uppmanade oss att skriva till irländska fackföreningarna  HÄR

Enligt Rogers tips: "to get them to insist on a Protocol be added to the treaty as advocated by the ETUC (The European Trade Union Confederation)."  (Detta innebär en ändring av fördraget, som måste tas av alla länderna.)  Försöket at få de stora irländska facken att kräva stöd för sitt eget förslag misslyckades tyvärr.

 

Irländska tidningar

 

Irish Times - mainstream tidning

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Sverige. Framtiden för EU  är fortfarande oskriven och osäker, även om EU-makthavarnas något luddiga dröm närmar sej. Än en gång har man tämjt sina motsträviga medborgare. Sveriges riksdag "godkände" fördraget 20 nov 2008, i ett skede då fördraget egentligen var dött efter det första irländska nejet.

 

Se brev från Irländska segrande nej-sidan om svenska Lissabonbeslutet.

 

 

 

Det kan vara bra att ha en beredskap för vad vi ska kräva inför framtida fördragsändringar.

 

Under tiden: Här är listan på hur de svenska riksdagsledamöterna röstade när Lissabonfördraget "antogs". Om du klickar på "Röst" när du kommer dit så sorteras de i röstresultatsordning. Klickar du sen på "Namn" igen så kommer de i bokstavsordning. På samma sätt kan du sortera på parti och valkrets. Håll dem gärna informerade, och uppmuntra dem som behöver ha stöd i att behålla sin kritiska syn.

 

--------------------------------------------------------------------

 

Här en alleuropeisk  arkiverad kampanj för folkomröstningar om Lissabonfördraget.

En brittisk kampanj.

Coding by Campbell & Lilja Web Design