Politik Creeper Politik bloggar

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 4064/89

av den 21 december 1989

om kontroll av företagskoncentrationer

 

Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer

 

 

 

---------------------------------------

18. Koncentrationer som på grund av de berörda företagens begränsade marknadsandel troligen inte kommer att hämma den effektiva konkurrensen kan antas vara förenliga med den gemensamma marknaden. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i fördraget finns det en indikation på detta i synnerhet om de berörda företagen har en marknadsandel på högst 25 %(23) antingen på den gemensamma marknaden eller en betydande del av denna(24).

 

 

 

Se hela dokumentet

Coding by Campbell & Lilja Web Design