Politik Creeper Politik bloggar

Vad vet du om EU och Sverige?

Testa dig själv!

Svara på frågorna genom att klicka på ett av svarsalternativen. När du svarat får du se det rätta svaret mot grön bakgrund - klicka sedan på "nästa fråga".

Lycka till!

 •  

  Vilket är Sveriges högsta beslutande organ, när inte EU är inblandat?

  • Riksdagen
  • Regeringen gemensamt
  • Ministrarna på deras områden
  Nästa fråga »
 •  

  Vem får lägga förslag till beslut i Sveriges riksdag?

  • Endast regeringen
  • Regeringen och partierna
  • Regeringen, partierna och enskilda riksdagsledamöter
  • Ingendera
  Nästa fråga »
 •  

  Vem får lägga förslag till beslut när EU stiftar lagar?

  • Hela EU-parlamentet gemensamt
  • Parlamentet gemensamt eller partierna
  • Parlamentet gemensamt, partierna eller enskilda EU-parlamentariker
  • Ingendera
  Nästa fråga »
 •  

  Vem bestämmer vad Sverige ska tycka i EU?

  • Riksdagen
  • Regeringen gemensamt
  • Ministrarna på deras områden
  Nästa fråga »
 •  

  EU:s grundlag, som styr svensk lag, vilar på "fyra friheter", vilka är dessa?

  • yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet, tryckfrihet
  • frihet att fritt flytta varor, tjänster, kapital och arbetskraft
  • frihet för länder att gå före med miljöregler, energisparkrav på varor , konsumentskyddsregler och stöd till allmännyttiga verksamheter
  Nästa fråga »
 •  

  Vilken av dessa egenskaper hos gurka är inte reglerade i gurkförordningen, senast uppdaterad 2005

  • maximal krökning
  • färskhet till utseendet
  • frihet från bekämpningsmedelsrester
  • onormal yttre fuktighet
  • viktskillnad mellan lättaste och tyngsta gurka i förpackning
  Nästa fråga »
 •  

  Hur stor del av besluten i Sveriges riksdag utgör genomförande av EU-beslut

  • under 20%
  • 20-60%
  • över 60%
  Nästa fråga »
 •  

  Hur mycket pengar betalar en svensk i genomsnitt - inklusive spädbarn - till EU-systemet årligen?

  • c:a 500:-
  • c:a 1500:-
  • c:a 3500:-
  • c:a 5500:-
  Nästa fråga »
 •  

  Politiken i EU:s gällande grundfördrag härrör från

  • 1930-talet
  • 1950-talet
  • 1970-talet
  • 1990-talet
  Se resultatet! »

Coding by Campbell & Lilja Web Design