Politik Creeper Politik bloggar

Nationella EU-kritiska organisationer

 

Här listas organisationer, med olika typer av kritiska ögon på EU. från sådana som vill att Sverige lämnar Unionen, till sådana som i sin politik har en ambition att begränsa EU:s alltmer ökande makt och breddade ansvarsområden. De listas endast med avseende på EU-politiken.  Samtliga är kritiska till EU:s så kallade demokratiska underskott. Några vill också finna alternativa framtidsvägar för internationellt samarbete, inom eller utom EU. En del partier är i rörelse mot mer acceptans av det nuvarande EU, men finns ändå med här i kraft av sin historiska roll.

 

 

Partirelaterade (bokstavsordning)

Gröna Partiet

 

Kristdemokrater för en ALternativ Europapolitik

 

Kale:s historiska sajt

 

 

Moderata Ungdomsförbundet

 

Piratpartiet

 

Socialdemokratiska EU-kritiker

 

Sverigedemokraterna

 

Ung Pirat

 

Ung Vänster

 

Vänsterpartiet

 

 

Övriga

Folkrörelsen Nej till EU

 

Förbundet Sveriges Småbrukare

 

Granskning.eu (historisk) av Föreningen för Europeiskt Mellanstatligt Samarbete och den EU-kritiska alliansen EUDemocrats

Coding by Campbell & Lilja Web Design