Politik Creeper Politik bloggar

Varför och hur aktivera sej?

 

Kan man påverka EU?

 

Kan man påverka hur Sverige ska förhålla sej till EU?

 

Det är en lång väg från valurnan till EU-kommissionens korridorer, och till de slutna förhandlingsrummen där EU-ledarna kompromissar fram sina planer. Det är sant.

 

Men historien är inte ett tåg på räls, även om EU-projektets arkitekter gärna vill se det så. Redan nu finns det gränser för vad EU-kommissionen vågar utmana när det gäller nationell politik, som inte stämmer med EU-grundlagens ideologi, och i turbulensen i 10-talets början kan det finns utrymme för nya idéer.

 

Men behöver man bry sej?  Tja, det beror på. Vem man är, hur begränsad man känner sej av en svårpåverkad övermakt.  En del  känner stress av att leva i ett uppskruvat produktionssamhälle på gränsen till vad naturen klarar av. En del känner sej onödigt bevakade och reglerade av måhända välvilliga detaljreglerande påfund. Europeiska Unionen som den fungerar i dag är en unik maktapparat, som kombinerar kritiserade drag från höger och vänster. Orubbad tro på storföretagsmakt och nyliberala teorier kombinerat med jättebyråkrati som detaljreglerar och likriktar. En blå planekonomi är ett begrepp som förekommer.

 

Det finns många sätt att aktivera sej på, härunder finns några redskap att ta till.  Kontakta riksdagsledamöter i Sverige och i länder som är viktiga i något sammanhang. Och naturligtvis EU-parlamentarikerna.  Kontakta EU-kritiska organisationer. Skriv insändare och debattartiklar och skicka till tidningar. Ladda ner flygblad om Lissabonfördraget, kopiera och dela ut,  Bevaka bevakarna, det vill säga hör av dej till tidningar, radio och TV när de vinklar information eller talar tyst om kritiska perspektiv på händelser med EU-anknytning. Eller när de undviker/missar  att tala om att en lag eller ett påbud kommer från EU. Och framför allt, tänk fritt, tänk nytt och hjälp till att starta den framtidsdebatt som vi så väl behöver.

 

Sen kan du naturligtvis hjälpa till att sprida, driva och utveckla själva sajten EU-kritik.se.  Bli kontaktperson för ett län och håll koll på och meddela oss evenemang med EU-anknytning eller lokala händelser som EU orsakat.  Hjälp oss att bevaka webben så vi kan länka till debattinlägg och nyheter.   För de senare uppgifterna finns möjlighet att få ett konto och själv logga in och tillföra uppgifter.

 

Och kan eller vill du inte göra något annat kan du

en slant till portalens fortsatta utveckling och spridning.

 

 

Anders Erkéus

webredaktör

 

 

Coding by Campbell & Lilja Web Design