Politik Creeper Politik bloggar

EU-länkar

 

GäLLANDE GRUNDFöRDRAGEN

OFFICIELLA INSTITUTIONER

ÖVRIGA ORGAN

LAGSTIFTNINGEN

DOMAR

EU I SVERIGE

NÅGRA LOBBYISTER

PROPAGANDA

......................................................................................

 


Allmän EU-portal

 

Euorpa direkt - kommissionens infolinje

 

EU:s egen kontaktguide    - leta efter ansvariga

 

Sök personer inom EU-strukturen

 

Regeringen rapporterar

 

DE GÄLLANDE GRUNDFÖRDRAGEN

 

Se fördragen samlat och sökbara  på den pedagogiska sajten EU-Sverige.se

 

Separata fördragstexterna uppdaterade med  Lissabonfördraget, förra versioner

enligt Nicefördraget inom parentes:

 

EU-fördraget     ( Förra EU-fördraget )

 

EUF-fördraget   ( Förut EG-fördraget )

 

Euratomfördraget   ( Förra Euratomfördraget )

 

Rättighetsstadgan

 

Protokollen

 

Förklaringar

 

 

OFFICIELLA INSTITUTIONER

 

Domstolen

            Domar mot Sverige

 

Kommissionen

           Kommissionärerna - vår "överregering" 

                                  - här når man också deras "team"

           Direktoraten  - EU:s "departement"

            Kommissionsdokument - sökning

            Kommissionens grönböcker -  första "trevare" till lagstiftning

 

Ministerrådet

             Pressmeddelanden från ministerrådet

             Rådsdokument  - sökning

             Coreper  - De ständiga representanernas kommitté

             Förberedande arbetsgrupper med stor betydelse

                som, Särskilda kommittén som sysslar med handelsavtal

 

 

Parlamentet

            Ländernas representation

            Sveriges ledamöter

            Partigrupper och länder

            Arbetsordning

            Se allt som pågår i parlamentet på engelskspråkiga  Legislative Observatory

            Följ vem som röstar på vad

            Se live TV via facebook 

 

 

Revisionsrätten

 

 

Europeiska Rådet  -  Regeringschefernas toppmöten

 

 

....................

 


 

ÖVRIGA ORGAN

 

Europeiska Centralbanken

 

 

 

 

LAGSTIFTNINGEN

 

Ett tips - om du kommer över exakta namnet på en lagstiftningsakt,

eller allra helst dess beteckning , några siffror och bokstäver, så kan

man oftast leta upp den genom att använda en vanlig sökmotor.

 

Official Journal

 

Ingång till lagarna

 

Sök med sökord

 

Ämnesregister över lagarna

 

Pre-Lex  - Följ beslutsprocessen i olika lagstiftningsfrågor - även pågående

 

Parlamentets bevakning

av ärendenas gång

 

 

Några direktiv och förordningar

 

Ett exempel på hur lagstiftningen kommer till.

IPRED-lagen med uppföljning. (Den omtalade fildelningsjakten mm)

 

Kommissionens grönbok: Första utkast.

Förarbete i form av meddelande

Den samlade formella beslutsgången - med tidsaxel mm

     Kommissionens förslag

     Den ekonomiska och sociala kommittén tycker till (har ingen makt)

     Parlamentets ändringsförslag

     Hos ministerrådet, text av Coreper

     IPRED-direktivet  i färdig form

IPRED-lagen - det svenska genomförandet av direktivet

 

 

I fallet med IPRED 2 sker en del ovanligheter, med EU-domstolen inblandad.

 

IPRED 2 på gång

      Första förslaget från 05   till direktiv+rambeslut

          Sedan kom en sak "emellan" :

                   Kommissionens och ministerrådets tvist om straffrätten     (refererad ramlag)

      Kommissionens meddelande med anledning av domen i denna tvist

          ( Man "inför" Lissabonfördragets befogenheter "i förtid")

      Ändrat förslag efter ökade befogenheter i dom om straffrätt

      Parlamentets ståndpunkt   med ändringsförslag inbakade

      Kommissionens ändrade förslag efter parlamentsbehandlingen

      Tyckande av ekonomiska och sociala kommittén

      Nuvarande status i beslutsgången - översikt

      Nuvarande status (parlamentets sida) 

      Fortsatt bevakning av Foundation for a Free Information Infrastructure  

 

Datalagringsdirektivet

                     följ debatten

 

Konkurrensförordningen

 

Tjänstedirektivet

 

Ur tjeckiska anslutningsfördraget

 

Gurkförordningen

 

Prydnadsfårförordningen

 

 

Ett exempel på hur EU "flyttar in" i svensk förvaltning (livsmedelsförordningen):

 

Livsmedelsverket vägleder förskolor i EU-hygien

 

EU-kommissionen förbjuder information om närodlat

 

DOMAR

 

Domar sedan 89 - efter nummer och parter

 

Domar med Sverige inblandat

 

Exempel:

 

Om GMO (Genmanipulerade/modifierade organismer) i Österrike

 

Vaxholmsdomen

 

Rüffertdomen

 

Kommissionens beslut om Åre, Konsum och Lidl

 

 

I SVERIGE

 

Regeringen och EU

 

Riksdagens EU-upplysning   - 020-250 000

 

EU-kommissionen i Sverige

           

EU-parlamentets informationskontor i Sverige

 

 

NÅGRA LOBBYISTER

 

European Roundtable of Industrialists

 

Europafacket

 

LO, TCO och SACO:s brysselkontor

 

 

Denna affisch förväntas skolorna sätta upp <br/> som tack för att vi får tillbaka en del pengar som jordbruksstöd. <br/> Notera kommissionens rädsla för kojuver .

 

PROPAGANDA

 

EuropaGO

 

Europeiskt filmsex

 

Captain EURO

 

Förstärkta insatser till folkbildning om EU

 

 

EU-parlamentet på MySpace

 

 

ANDRA LÄNKSAMLINGAR

 

Mölndals stadsbiblioteks EU-länkar

Coding by Campbell & Lilja Web Design