Politik Creeper Politik bloggar

Nätverket för EU-kritik i Stockholms län

Nätverket är i nuläget vilande, och har ingen aktivitet utöver att inbland denna hemsida uppdateras.

 

Aktuell verksamhet för EU-kritisk bevakning  finns till exempel hos    Forum för EUdebatt    och Folkrörelsen Nej till EU

 

Betrakta nedanstående som en historisk dokumentation, så länge.  Vi får se om nätverket kan uppstå i en uppdaterad version i ett senare skede.

 

Vad vi vill

Nätverket är till för att organisationer och individer i Stockholmsregionen som är kritiska till EU:s väg ska kunna samverka och dra nytta av varandras resurser och kunnande, när det behövs. Nätverket bygger på både lokal och regional verksamhet. Man kan bilda lokala nätverk där man bor och samarbeta i det regionala nätverket.

 

De senaste åren har i mycket handlat om att informera om, analysera och kritisera EU:s nya grundlagsförslag, som röstades ned av europeiska folk tre gånger , men där ihärdiga EU-ledare kommit igen med nya försök, tills man till sist fick de  senast nejröstande irländarna att rösta en andra gång och då rösta ja i oktober 09. Det nya fördraget trädde i kraft dec 2009.   Under 2010 handlade det mycket om att söka skapa medvetenhet om att riksdagsvalet i stor utsträckning är ett EU-val.

 

Under 2011 ligger huvudmålet på interninformation om EU bland organisationerna.  Nätverket är berett att organisera informations- och diskussionsmöten dit alla medlemsorganisationernas medlemmar kan inbjudas.  Förutom det söker vi hålla denna sajt någotsånär aktuell,  i stort utan ekonomiska medel.

 

Länkar till medlemsorganisationerna

Mailadresserna är omskrivna för att undvika spam. namn@server.se skrivs namn[@]server[pkt]se


EU-kritiska centernätverket
Kontaktperson: Jan Sergenius
070-657 20 01
sergenius[@]ebox.trinet[pkt]se

 

Folkrörelsen Nej till EU i Stockholms Län
Kontaktperson: Minna Pyykölä
08-39 38 16, 070-349 56 93
nejtilleu[pkt]sthlm[@] telia[pkt]com


Kristdemokrater för en Alternativ Europapolitik i Storstockholm
Kontaktperson: Sten Erson Wester
070-453 67 57
ersonw[@]yahoo[pkt]se

 

Miljöpartiet de Gröna i Stockholms Stad

Ylva Wahlström

0708-65 29 06

 

Vänsterpartiet Storstockholm

Kontaktperson: Göran Larsson
08-768 23 81
goran.larsson[@] vansterpartiet[pkt]se

Vilande

Alternativ Stad
Kontaktperson: Staffan Wrigge
08-643 70 51

alt.stad[@]telia[pkt]com


Grön Ungdom Stockholm
Kontaktperson: Tove Jonsson
0709-166 575
gusthlm[@] mp.se

Lokala nätverk

EU-kritiska nätverket i Haninge
Kontaktperson: Yvonne Radestam
08-776 48 76

 

Vi behöver volontärer för alla möjliga uppgifter. Vill du verka i ett lokalt nätverk där du bor, anmäl dej, så kan vi hjälpa er att komma igång. Maila oss. Alla behövs! Berätta om du har någon specialkunskap du vill ställa till förfogande, kunskap på många områden behövs! Kultur, ekonomi, IT, teknik etc.

Regionala kontaktpersoner är

Minna Pyykölä
tel 070-349 56 93

Anders Erkéus
tel 08-643 42 41
(webredaktör)

Nätverkets adress: Nätverket för EU-kritik i Stockholms län, c/o Mp Stockholm, Pustegränd 1, 118 20 Stockholm

 

 

Forum för medlemmarna


 

 

Vad vi gör

Nätverkets har sedan 2004  haft en regelbunden tid för torgmöten på lördagar 12-14 framför femte höghuset vid Sergels Torg, som organisationerna eller nätverket gemensamt använder för att sprida information och material. Nätverket är också initiativtagare till denna hemsidesportal, som täcker hela landet. Vi jobbar också med att ordna seminarier och debatter, samordnar insändare och debattartiklar mm.

KALENDARIUM FÖR STOCKHOLMSOMRÅDET


Vi har haft torgmötestider på lördagar, kl 12-14 vid 5:te höghuset, Sergels torg, som nätverkets organisationer kan nyttja. 2011 ligger vi lågt med dessa, intresse från organisationerna efterlyses.
 

Kontakta också nätverket centralt:

Stockholmska EU-kritiker och demokrativänner i riksdagen 2010-

 

Nej till EU Sthlm gjorde en enkät till de 10 högst placerade riksdagskandidaterna i staden och länet, för att utreda deras syn på EU och några tunga EU-relaterade frågor (Lex Laval om arbetsrätten, Kommissionens granskande av nationella budgetar, solidaritetsklausulen om hjälp till annat land med bl.a. militära medel samt den gemensamma invandrings- och flyktingpolitiken). Resultatet gav att det fanns ett antal personer med någon nyans av EU-kritisk hållning som röstades in. Det kan finnas skäl att hålla ögonen på dem i fortsättningen  Här är resultatet:

 

Maximala kritiker, som även vill lämna EU, återfinns i  vänsterpartist, de har samma ståndpunkt. Här finns Brink, Josefin och Holm, Jens från staden och Ohly, Lars och Kakabaveh, Amineh

 

Kritiska till delfrågorna utan att förespråka utträde är miljöpartisterna  -

 

I staden finns Kaplan, MehmetRomson, Åsa och Wetterstrand, Maria.  I länet finns  Eriksson, Peter och  Valtersson, Mikaela , samt  Dingizian, Esabelle. Esabelle sade sej i enkäten vara för ett utträde.

 

I övrigt finns något EU-kritiska personer i andra partier:

 

Socialdemokraterna: I staden är . Hamednaca, Arhe och i länet är Damberg, Mikael något kritiska

 

Centerpartiet: I staden är  Federley, Fredrick något kritisk, sannolikt i egenskap av federalist. 

 

Kristdemokraterna: I staden och länet (samma lista)  är Halef, Robert något kritisk.

 

Folkpartiet: I  länet är Lundström, Nina något kritisk.

 

Moderaterna: I länet är  Bali, Hanif något kritisk.

 

-------------------------------------

En liknande enkät från valet 2006

Riksdagsvalen är personval, med möjlighet att kryssa för den kandidat man tycker är bäst. Det finns mer eller minde EU-kritiska personer inom alla partier. Nätverket Folkomröstning.nu initierade en enkät bland riksdagskandidaterna för att finna ut var de står i några EU-frågor inför förra valet. Se frågorna här. Få svarade, men det kan ändå ge en vägledning. Det finns personer som ville ha folkomröstning om Lissabonfördraget inom alla partier, t.ex alla som svarat från mp och v , liksom hos jl och fi. Hos m, fp och c finns också några som ville ha folkomröstning. Se sammanställningen av resultatet för Stockholms Stad och Län här !

Några tidigare genomförda evenemang:

Statsvetarenkät

Genomförd vintern 2008, med frågor om deras synpunkter på den process, där konstitutionen förvandlades till Lissabonfördraget med i stort samma innehåll.

62 svenska statsvetarprofessorer tillfrågades. 13 svarade. Av dessa meddelade 9 att det inte "var deras bord". Fyra stycken gav konkreta svar. Tre menade att processen var rimlig, och ungefär att den visade att "folk röstar på annat" i folkomröstningar. En svarade med kritik mot processen, som ett avsteg från ett tilltänkt demokratiskt förfarande. Vår tanke att finna en kritisk opinion mot EU-grundlagsprocessen föll alltså.

 

Manifestation vid undertecknandet av Lissabonfördraget

Vid torgmötet 15 dec 2007, Medverkande: Nils Lundgren (jl), Marianne Eriksson (v), Hans Lindkvist (c), Rola Brentlin (muf), Margit Gennser (m), Sten Ersin Weater (kd), Anders Erkéus (mp), Jan-Erik Gustavsson (Nej till EU) m fl.

 

Tal av Sten Erson Wester vid manifestation 11 dec på Mynttorget

 

EU 50 ÅR - FRÅN MELLANSTATLIGT SAMARBETE TILL ÖVERSTATLIGT TVÅNG

Genomfört lördagen den 24 mars 2007 vid 5:te höghuset, Sergels torg i Stockholm

Lokala nätverk i Botkyrka och Stockholm Sydväst och organisationerna i "Nätverket för EU-kritik i Stockholms län" samlades kring det gemensamma kravet på folkomröstning om EU:s nya grundlag. Tal hölls. Flygblad med bl a krav på folkomröstning delades ut och sex listor med namn erhölls för det kravet. TV 4 uppmärksammade torgmötet och intervjuade personer som kom förbi. Sveriges Television intervjuade på 50-årsdagen den 25 mars torgmötestalaren, euparlamentsledamoten(v) Jens Holm, som kraftfullt pläderade för en folkomröstning. I samma inslag intervjuades också förre euparlamentsledamoten(mp) Ulf Holm som starkt redogjorde för uttalandet i helgen från mp:s partistyrelse för kravet på folkomröstning.

Torgmötet visade vilket brett stöd det kravet har. Jens Holm berättade, att enligt en färsk opinionsundersökning i EU-länderna stöder 58 % kravet på folkomröstning om EU:s nya grundlag. Det gäller att fortsätta och utveckla opinionsbildningen.

Kaj Lidén

Debattartikel angående konstitutionen

Genomfört under 2005 - exempel:

Lördagen 28 maj kl 11-13, Sergels torg vid 5:te Höghuset.

Utomhusseminarium. EU-kritiker inför franska omröstningen den 29de maj. Medverkande Maria Wetterstrand (mp),Nils Lundgren (jl), Pernilla Zethraeus (v), Hans Lindkvist (c), Margit Gennser (m), Tove Fraurud (Ung Vänster), Sten Ersson-Wester (kd), Jan-Erik Gustavsson (Nej till EU). Med namninsamling!

Tidningsreportage från DN

Några av nätverkets aktiviteter under 2004

Coding by Campbell & Lilja Web Design