Politik Creeper Politik bloggar

 

Världen är fortfarande öppen

 

Vad är din vision om ett framtida Europa? Och av Europa i världen?

Hur kan och bör vi samarbeta, ska vi söka bli lika eller ska vi stödja och lära av varandras olikheter?

Vill du se gemensamma institutioner? Vilka roller ska de i sådant fall ha?

Ska det föras en gemensam "nödvändig" politik, oberoende av valresultat - eller ska folkopinioner kunna förvandlas till politik ?

 

Det finns naturligtvis ett oändligt antal andra sätt att samarbete internationellt på än det nuvarande EU-systemet. Och det finns redan en mängd andra kanaler, som kan stärkas och utvecklas. Det är de europeiska ledarnas kollektiva grupptryck och inverkan från mäktiga lobbyister, som vill få det att framstå som att endast en väg är möjlig. Och naturligtvis kan det nuvarande EU:s utveckling vändas och till exempel gå mot större flexibilitet, baserad på folkens politiska åsikter och värderingar.

 

Här är några befintliga internationella samarbeten med nuvarande eller tidigare svenskt deltagande som kan utvecklas och demokratiseras.

 

FN  - Den mest omfattande internationella samarbetsorganisationen med 193 länder

 

IPU  - International Parliamentary Union  - tyvärr ganska okänt samarbete mellan parlamentariker  från 162 länder.

 

Europarådet - svensk beskrivning av detsamma 

med sitt organ  Europadomstolen - som bevakar Europakonventionenom Domstolen - domar mot Sverige

 

OSSE - Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa  - svensk beskrivning av detsamma  arbetar med "tidiga varningar, konflikthantering, riskhantering och återuppbyggnad i Europa",  regional organisation inom FN,  56 stater 


EFTA - om EFTA

 

EESOm EES-samarbetet

 

Nordiska Rådet - svensk beskrivning

 

Östersjösamarbetet - om samarbetet och dess organisationer

 

Barentsrådet  - om Barentssamarbetet

 

 

 

Många idéer kan också hämtas från hur olika sociala rörelser samarbetar internationellt. Se till exempel

 

World Social Forum

 

 

 

Det finns också ideer om nya former, och olika demokratiska metoder, som kan tillämpas i befintliga och nya samarbeten.

 

Som ett exempel på en annan väg, som skulle kunna tillämpas parallellt med EU-systemet, samtidigt som det utmanar detsamma redovisas här en form av direkt samarbete mellan folkvalda nationella parlament , som bl. a. behandlats inom (mp). Resultatet av en motion i denna anda blev, att kongressen antog at mp ska verka för "ett decentraliserat samarbete där alla länder kan delta".

 

Per Gahrton utvecklade 2009  idéer om ett annat EU.

 

Känner du till andra utvecklade alternativa idéer (för EU, i stället för EU eller parallelt med EU) kontakta oss så berättar vi om dem här.

 

 

Coding by Campbell & Lilja Web Design