Politik Creeper Politik bloggar

EU är inte Europa

 

Sammanfattning: Europa är en världsdel - EU är ett politiskt system

 


 

Tanken styrs av orden. Åsikter uttrycks i ord och politikens verktyg är ord. Därför gäller det att vara vaksam på vilka ord som används i den politiska debatten. ”Ar du för eller mot frihet och samarbete?”

 

Europa är en kontinent på norra halvklotet, där vi bor. Det är också en världsdel, med en mångfald folk och kulturer, och en skiftande och dramatisk historia, som utspelats på kontinenten själv och i världen i stort. ”Europa” är traditionellt ett i huvudsak neutralt begrepp i Sverige.

 

EU är ett politiskt projekt, som drivits och drivs konsekvent av allt fler europeiska ledare. Projektet bygger EU-systemet, ett överstaligt maktsystem med mellanstatliga inslag, där makt överlämnas från folkvalda nationella parlament till ett gemensamt politiskt program, som ska förverkligas via komplicerade och i stort osynliga förhandlingar mellan tjänstemän, lobbyister och toppolitiker.

 

I Mellan- och Sydeuropa erövrade tidigt EU:s konstruktörer begreppet ”Europa” för sin sak. Om man vill få EU-bygget att framstå som en självklarhet, vad är bättre än att kalla EU-projektet för ”Europa”. Genom åren har man fått även vissa av EU-projektets kritiker att kalla sej ”Euroskeptiker” och liknande, varför man sedan kan angripa dem för att vara ”dåliga européer”.

 

När det svenska etablissemanget började verka för en EU-anslutning, hängde man på denna trend. I kampanjen 1994 fick man leta med ljus och lykta efter EU-anhängare som verkade i något som var för EU. Man var alla för ”Europa”. ”Nej till EU” stod mot ”Ja till Europa” i kapanjen. Och på den vägen är det.

 

Ett intressant och tydligt tecken på detta bondfångartricks' (ursäkta) livskraft är EU:s domännamn på internet. Efter diverse lobbande i de organisationer som styr vilka toppdomäner som får finnas lyckades man få en egen toppdomän. Toppdomäner är bokstäverna efter sista punkten i en mail- eller webbadress, som ”.se” för Sverige. EU-kommissionen fixade fram toppdomänen ”.eu” Nu kan man tro, att till exempel EU-parlamentet skulle ha mail@europarl.eu eller liknande som adress. Men icke. Den är mail@europarl.europa.eu. Så obehagligt är det för EU:s makthavare att eränna att man faktiskt är EU och inte Europa, att man måste knö in ett extra "europa" i mailadressen.

 

Man kan undra var man hittar en helhjärtad EU-entusiast, som tror så mycket på idén att den inte söker krypa bakom ”Europa”.

Coding by Campbell & Lilja Web Design